A bűnüldözés és a bűnmegelőzés rendészettudományi tényezői

A Magyar Tudomány Ünnepe idei rendezvénysorozatának keretében tartották a Rendőrség Tudományos Tanácsa támogatásával a „A bűnüldözés és a bűnmegelőzés rendészettudományi tényezői” Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XXI. számának pécsi bemutatóját.

A pécsi konferenciasorozat előadóinak legjelentősebb része az NKE, ebből főként karunk oktatói, doktori iskolásai és hallgatói közül kerül ki.

A belügyi fejezetbe illeszkedő program levezető elnöke Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára volt. Bevezetőjében kiemelte; a Magyar Tudományos Akadémia által idén megfogalmazott „Értékteremtő tudomány” jelmondat vezérlőelemként áthatja az összes diszciplínát. Méltatta a tudományos műhelyként elindított pécsi konferenciasorozat érdemeit és rámutatott arra, hogy a tradícióvá vált rendezvénysorozat nagymértékben hozzájárult a rendészettudomány tudományággá fejlődéséhez. Ezt követően köszönetet mondott a Pécsi Tudományegyetem rektorának a támogatásért, majd kiemelte; fővédnökként Magyarország belügyminisztere rendszeresen üdvözli és köszönti a Szent László napi konferenciákat.
Miseta Attila rektor ünnepi köszöntőjében méltatta az egyetem és a rendvédelmi szervek közötti kapcsolat minőségét, valamint biztosította a szervezőket a további támogatásról.
Őt követően Sallai János r. ezredes, karunk Rendészetelméleti és -történeti tanszékének vezetője a „Fejezetek a magyar rendészet történetéből” című előadásában bemutatta a modernkori rendészet kialakulásával foglalkozó szakirodalom fontosabb alkotásait.
Előadása után Gaál Gyula r. ezredes és Hautzinger Zoltán r. ezredes, szerkesztők mutatták be az új, huszonegyedik kiadványt. Kiemelték, hogy a periodika olvasását a rendészet iránt érdeklődőknek ajánlják, egyúttal tájékoztatták a résztvevőket, hogy a Magyar Tudományos Művek Tárában is regisztrálták a kötetet. Elmondták a jövő évi konferencia címét „A hadtudománytól a rendészettudományig – társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében”.
Ezután Gulyás Zsolt r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a rendőrség legfontosabb célja a bűncselekmények megelőzése, felderítése, valamint a bűnelkövetők mielőbbi bíróság elé állítása. Rámutatott a tudomány a rendőrség alapfeladatainak ellátásában betöltött szerepére. Ismertette, hogy a bűncselekmények száma a 2010. évhez viszonyítva a felére csökkent, de a felderítési munka, a vagyonvisszaszerzés, a bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának növelésével a bűncselekmények száma tovább mérsékelhető. Kitért a baleset-megelőzés és a bűnmegelőzés összefüggéseire, valamint a sértett gondozás fontosságára.
Zámbó Péter ny. r. ezredes, szakcsoport elnök hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a parancsuralmi rendszerben a tudományos műhelyviták teret adnak a belső indíttatásból jött gondolatok közlésére. A rendezvény a Püspöki Kincstár megtekintésével zárult.

Szöveg: http://www.bm-tt.hu/rtt/index.html, Deák József

Kép: http://www.bm-tt.hu/rtt/index.html