A helyszínek nyomában az RTK műhelytalálkozóján

Immár ötödik alkalommal rendezte meg az RTK Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátusa aktuális műhelytalálkozóját, amely önálló kezdeményezésként a téli időszakban hagyományosan a rendészet világához kapcsolódik.

A rendezvényen Törteli Eszter r. főhadnagy, a BRFK szemlebizottság-vezetője és főnyomozója, a „Helyszínek nyomában” címmel tartott előadását. Prezentációjában érdekes helyszínekre kalauzolta el a részvevőket, ahol a helyszíni szemléket mérhetetlenül megnehezítették a patológiás felhalmozók, vagy a padlóba mumifikálódó tetemek. Előadásában kitért a bűnügyi technikusok, a szaktanácsadók, az igazságügyi orvos szakértők és a helyszínbiztosítók feladataira, valamint az e-szemle, a bűnjel adatlap és a szemle kiterjesztésének kulcsszerepére. Ránki Sára forenzikus nyelvész szakértő azokról az esetekről beszélt, amikor a hatóság már tanácstalan, és szükségessé válik nyelvész szaktanácsadó bevonása a nyomozásba. Ilyenek például az internetes vagy kihallgatások szövegelemzése, a nyelvi profilozás, a börtönnyelv, a menekültek pidzsin nyelvhasználata vagy álnév dekódolása pedofil oldalakon, valamint lehallgatási anyagok azonosítása. A nyelvi profilozás során fény derülhet a szándékos szövegtorzításokra, a betanított szövegekre, az elkövető nyelvjárására, továbbá a szociodemográfiai jellemzőire: nemére, életkorára, iskolai végzettségére, foglalkozására, vallási hovatartozására és tájszólása alapján akár a földrajzi lokalizációjára is.

A műhelytalálkozón a társkar oktatói, a hallgatók és a társtanszékek munkatársai is részt vettek. A szaknyelvoktatás szempontjából kiemelkedően fontos volt, hogy a résztvevő oktatók idegen nyelven is meg tudják osztani a hallgatókkal az előadásokon elhangzottakat, amelyet kellő humorral és iróniával prezentált mindkét előadó.

Szöveg: Ürmösné Simon Gabriella, Deák József

Fotó: Bodó Pál