NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Rendészettudományi II. Kari nap

Az idén is november 22-én Kari nappal ünnepeltük a rendészeti képzés kezdetének évfordulóját, amelyre meghívták a megrendelő belügyi rendészeti szervek első számú vezetőit és a személyi állomány mellett az elismerésben részesítendőket.

Ruzsonyi Péter dékán őszinte örömmel, szeretettel és bizalommal köszöntötte a kari identitást, a tudomány és a szakma szinergiáját tovább erősítő rendezvényen megjelenteket, külön a megrendelő szervezetek vezető képviselőit. A kar igyekszik a különféle szervezetek elvárásaiknak egyszerre megfelelni azzal, hogy a szakmai színvonalat egyre emelő tematikájával a képzés végére gyakorlatorientált szakértelmiségi tisztek állhassanak majdan szolgálatba náluk.

Azonban minden megrendelői igény szó szerinti érvényesítése elvezethet Popov, orosz altengernagy, konstruktőr 1860-ban vízre bocsátott kerek hadihajójához, a konstruktőrök álmához és a gyakorlati használhatatlansága miatt a hajóskapitány rémálmához.

Mint hangsúlyozta a mai nap az együtt tervezés napja, szem előtt tartva egymás érdekeit, érzékenységét. Majd felvázolta a Rendészettudományi Kar által átadandó ismeretanyag kritériumait. Az akkreditált, lojális, modern,… szavakkal felsorolt jellemzők nagy kezdőbetűi az ALMA MATER szót adták ki.

A kari nap méltó közeget teremtett, a közösséget érintő örömteli események munkatársakkal történő megosztására is. Koltay András rektor az „Egyeteméret Emlékérem” kitüntetést adományozta Végh Zsuzsanna ny.r. dandártábornok asszonynak, kifejezve az egyetem, különösen a Rendészettudományi Kar érdekében végzett elhivatott munkája iránti nagyrabecsülést. Mint elhangzott a dandártábornok asszonynak elévülhetetlenek az érdemei az Európában egyedülinek tekinthető, migrációs kérdésekkel foglalkozó felsőoktatási képzés meghonosításában, az RTK Bevándorlási és Állampolgársági Tanszékének megalapításában és működtetésében. Emellett több éve aktívan támogatja a karon folyó oktatói munkát, ezzel is öregbítve egyetemünk hírnevét, elismertségét.

A következő örömteli hír szerint, Chronowski Nóra egyetemi docens asszonyt a köztársasági elnök november 14-i határozatával egyetemi tanárrá nevezte ki.

Karunk fontos feladatának tekinti a tehetséggondozás ügyének támogatását. E munka látványos eredményeként Major Róbert r. ezredes tanszékvezetőt a 34. OTDK-án „Pro Scientia” éremben részesült, elismerve a hallgatók tudományos tevékenységének elősegítésében témavezetőként, illetve a tudományszervezésben éveken át végzett kiemelkedő munkát.

Ezt követően az országos rendőrfőkapitány, Balogh János r. altábornagy pénzjutalmat adott át Benedek Ádám rendőr tisztjelöltnek, aki gyors, szakszerű beavatkozásával segített megmenteni egy, a gyermekéért az óvodába érkező, majd ott infarktus miatt eszméletét vesztő édesapa életét.

Az ünnepi pillanatokat követően a meghívott első számú vezetők, Balogh János r. altábornagy országos rendőrfőkapitány, Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtási országos parancsnoka, Kiss Attila r. dandártábornok, a frissen alakult országos idegenrendészeti főigazgatóság vezetője, valamint Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, katasztrófavédelmi főigazgató, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője képviseletében megjelent Karácsonyi-Pej Melinda pü. ezredes tájékoztatták a megjelenteket szervezeteik aktualitásairól.

Az informatív előadásokat követően, kiemelkedő teljesítményeikért hallgatók kaptak jutalmat a Rendészettudományi Kar dékánjától.

Az idei alapfelkészítés intenzív szakaszában végzett kiváló hallgatói kiképzői tevékenységéért dicséretben részesült rendőr tisztjelöltek: Herendi Krisztián, Lestár József, Németh Dávid, Papp Márk Roland, Pataki Botond, Sárkány Dávid, Szirmai Anita, Péter Tibor, valamint Simon Imre püőr. tisztjelölt, továbbá Tóth Bors Henriett és  Kapui Bálint tűzoltó tisztjelöltek.

A kiváló hallgatói kiképzői tevékenységük melletti egész éves kiemelkedő szakaszparancsnoki tevékenységükért dicséretben részesült rendőr tisztjelöltek: Báder István, Harangozó Valentin, Pryma Attila, Rózsa István.

Kiváló hallgatói kiképzői, valamint egész éves kiemelkedő rajparancsnoki tevékenységéért dicséretet kapott: Kelemen Norbert bv. őrmester és Szaktor Roland r. tisztjelölt.

Kiváló hallgatói kiképzői tevékenysége melletti kiemelkedő közösségi tevékenységét dicsérettel ismerték el Kiss Barbara püőr. tisztjelöltnek.

Kiemelkedő szakaszparancsnoki tevékenységét dicsérettel ismerték el Jurás Gergő, valamit Makai László r. tisztjelölteknek, továbbá Bogárdi Barbara és Krajcz Tamás tű. tisztjelölteknek, továbbá Lázár Dániel püőr tisztjelöltnek.

Kiemelkedő rajparancsnoki tevékenységéért Tekeres Szilárd r. tisztjelölt kapott dicséretet.

Az alapfelkészítés intenzív szakaszában végzett kiváló szolgálatvezetői tevékenységükért Csobot Kinga, Kínál Kata, valamint Molnár Regina r. tisztjelöltek vehettek át dicsérő oklevelet.

Kiemelkedő közösségi tevékenységükért pedig Farkas Barbara bizt. hallgató, Lakatos Dominik Dávid tű. tisztjelölt, Sipos Adrienn püőr. tisztjelölt, valamint Fazakas Katalin, Ferenczi Tamás, Kiss Márton, és Paletta Kristóf r. tisztjelöltek kaptak dicséretet.

Kiemelkedő sport tevékenységükért Tóth János tű. tisztjelöltet, valamint Molnár Gellért és Velmovszki Dóra r. tisztjelölteket dicsérte meg a kar dékánja.

Az Országos Elsősegélynyújtó Versenyeken elért eredményeiért és a Rendészettudományi Kar példaértékű képviseletéért Kereki Kitti, Kiss Dóra, valamint Pere Marietta Leila r. tisztjelöltek kaptak dicséretet.

Kiemelkedő tanulmányi eredményeiért Humli Krisztina és Pap Endre r. tisztjelöltek, valamint Tar Éva mig. hallgató részesült dicséretben.

Szolgálati időn kívül végrehajtott életmentésért külön dékáni dicséretet is kapott Benedek Ádám r. tisztjelölt.

Szöveg: Deák József

Fotó: Bodó Pál