Sikeres őszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia

A december 4-én zajlott idei őszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia is sikerrel zárult, derült ki a tudományos tanácskozás ünnepélyes eredményhirdetésén. A tavaly őszinél több, 57 pályamunka 52 díjat érdemelt.

Az ünnepélyes eredményhirdetés köszöntőjében karunk dékánja, Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, mindenekelőtt megköszönte a KTDK szervezőinek, köztük Mészáros Gábor c. r. alezredesnek, a kari TDK elnökének és titkárának, Horváth Hermina tű. őrnagynak, valamint, a pályaművel részvevő hallgatóknak, és felkészítő tanáraiknak az eredményes konferenciát. Hisz a résztvevőknek nem elég volt megírni a pályaművet, elő is kellett tudni adni, megmutatva értékeit. Ez az elvégzett munka mindenképp egy viszonyítási pont, egy lépcsőfok a részvevők karon folytatott tanulmányaiban. Majd az eredményhirdetést követően, elsőként gratulálva a díjazottaknak megjegyezte a közülük érintetteknek, hogy most egy rövid időre hátra dőlhetnek, hisz az országos megmérettetésig még van egy kis idő, ahol viszont már a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet kell képviselniük, öregbítve hírnevét!

Palló József bv. ezredes, kari tudományos dékánhelyettes zárszavában hangsúlyozta, hogy a konferencia jól szintetizálta az elméletet és a gyakorlatot. Előadásai jól kifejezték a gyakorlat elméleti tartalmának gyakorlatiasítását és a gyakorlat elméleti tanulságainak elmélyítését. A rendezvény jó alkalom volt arra, hogy a részvevők a Magyar Rendészet freskójára odafesthessék hozzájárulásukat az egészhez. Majd felidézte a KTDK-t nyitó Domitius Ulpianus-idézetet: „A tudománynak nincs más célja, mint emelni az emberi szellem dicsősségét!” Zárásként az öt legnagyobb római jogtudós egyikét most ekként idézte: „A tudomány nem minden, de a  tudomány nélkül minden semmi…”

Az egyes tagozatok dobogós helyezetteinek díjait Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, kari dékán adta át. A díjazottak tagozatonként, pályamunkáik elnevezéseivel és konzulenseikkel.

Az Integrált Rendészeti Tagozat:

 • I. Sahin Veronika: Őrült ragaszkodás, lélekölő jelenlét! - avagy a zaklatás jelensége és nyomozásának specifikumai. Konzulense: Girhiny Kornél r. őrnagy
 • II. Fórizs Imre Tibor: Rendőrképmás – Sajtószabadság vagy személyiségi jog? Konzulense: Szilvásy György Péter r. őrnagy.
 • III. Jakoda Erzsébet Magdolna: Személykereső szolgálati kutyák határrendészeti alkalmazásának tapasztalatai és lehetőségei. Konzulensei: Vedó Attila r. őrnagy és Ilauszki  Tibor r. őrnagy

Az Iparbiztonsági Tagozatban:

 • I. Német Alexandra: A veszélyes üzemek létesítésének, engedélyezésének hatósági eljárásrendje a folyamatos fenntartható fejlődés tekintetében, illetve a lakosság tájékoztatás XXI. századi aspektusai. Konzulensei: Vass Gyula tű. ezredes és Kátai Urbán Lajos tű. ezredes.
 • II. Bogárdi Barbara: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Sürgős Óvintézkedések Zónájának nukleáris biztonsági elemzése. Konzulense: Dobor József tű. alezredes.
 • III. Kósa Krisztina Bernadett: Iparbiztonsági továbbképzések vizsgálata. Konzulense: Kátai Urbán Lajos tű. ezredes.

A Katasztrófavédelmi Műveleti Tagozatban

 • I. András István: Repülőtéri tűzoltók képzésének fejleszthetősége. Konzulense: Érces Gergő tű. őrnagy.
 • II. Neuberger Gábor: A katasztrófavédelem járműveit érintő közúti balesetek mértékének csökkentésére feltárható megoldások. Konzulense: Pántya Péter tű. alezredes.

A Közlekedésbiztonsági Tagozatban

 • I. Fazakas Katalin: Az alacsony haladási sebesség és a járműállomány hatásai a közlekedési balesetekre. Konzulense: Felföldi Péter szaktanár.
 • II. Tamás Boglárka: Gyermekek és a közlekedésbiztonság. Konzulense, Dr. Major Róbert r. ezredes.
 • III. Makk Flórián: Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek Fejér megyében – külföldiek kontra belföldiek. Konzulense: Major Róbert r. ezredes.

A Közlekedésrendészeti Tagozatban

 • I. Gál Martin: Kinek jelez a jelzőtábla? Konzulense, Major Róbert r. ezredes.
 • II. Harkai Dorina: A pilóta nélküli légijárművek alkalmazási lehetőségei a közszolgálatban. Konzulense: Felföldi Péter szaktanár.

Közrendészeti Tagozatban

 • I. Molnár Ferenc: Az infokommunikációs eszközök evolúciója és jövője a rendészet alkalmazásában. Konzulense: dr. Gál Erika r. őrnagy.
 • II. Makai Soma Krisztián: Az iskola rendőr szerepe a közösségi médiával kapcsolatos bűncselekmények megelőzésében. Konzulense: Papp Dávid r. őrnagy.
 • III. Simon Dániel: Komparatív elemzés az USA és a magyar rendészeti képzés rendszeréről, avagy mit tanulhatunk a nyugattól? Konzulense: Papp Dávid r. őrnagy.

A Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tagozatban

 • I. Holló Csenge: A biometrikus (személy)azonosítás arcfelismerő rendszere és fejlesztésének lehetőségei a biztonsági környezetben, különös tekintettel annak vezetéselméleti megközelítésére. Konzulense: Kovács István r. őrnagy.
 • II. Hunyadi Péter Lőrinc: Terrorcselekmények megelőzési lehetőségei nemzetközi repülőterek földi oldalán. Konzulense: Kovács Sándor r. ezredes.
 • III. Moni Anett: A köztisztaság és a hulladékgazdálkodás Önkormányzati Rendészeti feladata. Konzulense: Kovács Sándor r. ezredes.

A Rendészetelméleti, Történeti és Magatartástudományi Tagozatban

 • I. Sipos Máté Levente: Az „Endlösung” a magyar rendvédelem szemszögéből. Konzulense: Dr. Tarján Gábor.
 • II. Lestár József: Kiképzés és Motiváció. Konzulense, Hegedűs Judit.
 • III. Kun László: Motiváció lehetőségek a személyi állomány mentálhigiénés gondozásában. Konzulense: Lehoczki Ágnes bv. őrnagy.

A Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tagozatban

 • I. Csapi Tamás: Lítium-ion akkumulátorok veszélyei, beavatkozás problémaköre, tüzeinek oltása. Konzulense: Rácz Sándor tű. őrnagy.
 • II. Haraszti Tibor: Biztonságos és hatékony tűzoltói beavatkozás, közúti alagutakban bekövetkezett káreseményeknél. Konzulense: Dr. Érces Gergő tű. őrnagy.
 • III. Bánhegyi Roland: Napelemmel szerelt épületek tűzoltása. Konzulense: Dr. Rácz Sándor tű. őrnagy.

Az egyes tagozatok különdíjazottai:

Az RTK Katasztrófavédelmi Intézet által felajánlott különdíjakat Vass Gyula tűzoltó ezredes, intézetvezető adta át.

Integrált Rendészeti Tagozat

 • Demeter Szabolcs: Az azonnali fizetési szolgáltatás, mint bűnüldözői kihívás. Konzulense: Dr. Simon Béla r. őrnagy.

Iparbiztonsági Tagozat

 • Gáspár-Pap Mónika: Az egészségügyi veszélyes hulladék katasztrófavédelmi aspektusai. Konzulense: Horváth Hermina tű. őrnagy.

Katasztrófavédelmi Műveleti Tagozat

 • Takács József Krisztián: Szolgálati kutyák a rendvédelemben különös tekintettel a katasztrófavédelmen belüli alkalmazásuk, a fejlesztés lehetőségei. Konzulense: Rácz Sándor tű. őrnagy.

Közlekedésbiztonsági Tagozat

 • Tóth Péter: Önvezető járművek a jogi felelősség tükrében. Konzulense: Dr. Major Róbert r. ezredes.

Közlekedésrendészeti Tagozat

 • Ferenczi Péter: A kerékpáros közlekedés lehetőségei Ajkán. Konzulense: Felföldi Péter.

Közrendészeti Tagozat

 • Mondok Lilian Amarill: Rendészeti sürgősségi ellátás helye, szerepe. Konzulense: Tihanyi Miklós r. őrnagy.

Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tagozat

 • Fekete Emiliána: Az önkormányzati rendészet közlekedéssel kapcsolatos feladatai. Konzulense:  Kovács Sándor r. ezredes.

Rendészetelméleti, Történeti és Magatartástudományi Tagozat

 • Tóth Henrietta: A gyermekjóléti szolgálatok által működtetett gyermekvédelmi jelzőrendszer kapcsolata a rendőrséggel Várpalotán. Konzulense:  Hegedűs Judit.

Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tagozat

 • Hergert Viktor: A hibrid üzemű járművek balesete esetén felmerülő tűzoltói beavatkozások, és a beavatkozás során felmerülő veszélyek. Konzulense: Rácz Sándor tű. őrnagy.

Az NKE különdíjait Dr. Pallo József bv. ezredes tudományos dékán-helyettes adta át. 

Integrált Rendészeti Tagozat

 • Gelinek Martin: A Véres Olimpia Münchenben, az izraeli sportolók ellen 1972-ben elkövetett támadás elvi háttere és gyakorlati következményei. Konzulense: Kovács Tamás.

Iparbiztonsági Tagozatban

 • Éles Gabriella: A veszélyes anyag balesetet követő azonosítási eljárás eszközrendszere és módszertana, különös tekintettel a KML tevékenységére. Konzulense: Kátai Urbán Lajos tű. ezredes.

Katasztrófavédelmi Műveleti Tagozat

 • András István: Repülőtéri tűzoltók képzésének fejleszthetősége. Konzulense: Érces Gergő tű. őrnagy.

Közlekedésbiztonsági Tagozat

 • Fazakas Katalin: Az alacsony haladási sebesség és a járműállomány hatásai a közlekedési balesetekre. Konzulense: Felföldi Péter.

Közlekedésrendészeti Tagozat

 • Matyikánics Gergő: Víziközlekedés rendőri problémái. Konzulense: Major Róbert r. ezredes.

Közrendészeti Tagozat

 • Varga Brigitta: Önvédelem: Civilek a harcban. Konzulense: Oláh Attila senior r. hadnagy.

Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tagozat

 • Nemoda Arnold: A magánbiztonság hozzájárulása az állami rendfenntartáshoz és a közbiztonság megteremtéséhez. Konzulense:  Christián László r. ezredes.

Rendészetelméleti, Történeti és Magatartástudományi Tagozat

 • Auer Dóra: Az első útlevéltörvény – 1903. Konzulense  Sallai János r. ezredes.

Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tagozat

 • Valkai István: Az elektromos autók káreseteinek felszámolása. Konzulense: Pántya Péter tű. alezredes.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, a katasztrófavédelmi felsőoktatás területén kiemelkedő tudományos munkát végző hallgatók elismerésére különdíjat adományozott, amelyeket Ördög István tűzoltó alezredes, a BM OKF Humánszolgálat Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály vezetője adott át.

Iparbiztonsági Tagozat

 • Kovács Tamás: Az égés során felszabaduló veszélyes égéstermékek élettani hatása a beavatkozói állományra. Konzulensei: Vass Gyula tű. ezredes, Kátai Urbán Lajos tű. ezredes.

Katasztrófavédelmi Műveleti Tagozat

 • Berta Katalin: Állatmentés struktúrája – módszertani javaslatok. Konzulense: Restás Ágoston ny. mk. tű. alezredes.

Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tagozat

 • Csapi Tamás: Lítium-ion akkumulátorok veszélyei, beavatkozás problémaköre, tüzeinek oltása. Konzulense: Rácz Sándor tű. őrnagy.

A Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért Alapítvány által felajánlott különdíjakat Szabó Lajos kuratóriumi elnök adta át.

Integrált Rendészeti Tagozat

 • Dobó Judit: A gyanú és a megalapozott gyanú alakulása az új büntetőeljárási törvény tükrében. Konzulense: Horgos Lívia Mária.

Közrendészeti Tagozat

 • Simon Dániel: Komparatív elemzés az USA és a magyar rendészeti képzés rendszeréről, avagy mit tanulhatunk a nyugattól? Konzulense: Papp Dávid r. őrnagy.
 • Szabados András: A prostitúcióval kapcsolatos rendőrségi feladatok. Konzulense: Papp Dávid r. őrnagy.

Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tagozatban

 • Bánhegyi Roland: Napelemmel szerelt épületek tűzoltása. Konzulense:  Rácz Sándor tű. őrnagy.
 • Hárs Norbert: Talajszint alatti építmények helyiségek felderítése hőkamera segítségével. Konzulense: Dr. Rácz Sándor tű. őrnagy.
 • Haraszti Tibor tű. ftőrm.: Biztonságos és hatékony tűzoltói beavatkozás, közúti alagutakban bekövetkezett káreseményeknél. Konzulense:  Érces Gergő tű. őrnagy.

AZ ORFK Országos Balesetmegelőzési bizottság által felajánlott különdíjait Major Róbert r. ezredes, az OBB koordinációs testületének tagja adta át.

Közlekedésbiztonsági Tagozat

 • Makk Flórián: Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek Fejér megyében – külföldiek kontra belföldiek. Konzulense: Major Róbert r. ezredes.

Közlekedésrendészeti Tagozat

 • Morvai Vivien: A magyar állampolgárok és a külföldi hatósági jelzés. Konzulense: Mészáros Gábor r. alezredes.

A Magyar Posta Zrt. által felajánlott különdíjat Janik Zoltán, a Magyar Posta Zrt. Biztonságszervezési osztályvezetője, Katasztrófavédelmi felügyelője adta át.

Iparbiztonsági Tagozat

 • Német Alexandra: A veszélyes üzemek létesítésének, engedélyezésének hatósági eljárásrendje a folyamatos fenntartható fejlődésre figyelemmel, a lakossági tájékoztatás XXI. századi aspektusai című pályamunkájával. Konzulensei: habil. Vass Gyula tű. ezredes és Dr. habil. Kátai Urbán Lajos tű. ezredes.

Az őszi félév Kari Tudományos Diákköri Konferenciájára benyújtott pályaművek listája

Szöveg: Mészáros Gábor, Deák József

Foto: Bodó Pál, Felföldi Péter


Címkék: hírek TDK 2019