Őszi alaki szemle jó minősítésekkel

A Rendészettudományi Kar felsőbb éves hallgatói sikeresen végrehajtották a szemeszterenként kötelező alaki szemléket.

Először a II. évfolyam állományának kellett bizonyítani felkészültségét, amelyet az elöljáró Dr. Palló József bv. ezredes, Tudományos Dékánhelyettes „jó”-nak minősített. A III. évfolyam bemutatója Dr. Mészáros Bence r. ezredes, Nemzetközi Dékánhelyettes által szintén „jó” minősítésben részesült. Végezetül a IV. évfolyam alaki gyakorlati feladatait Dr. Hautzinger Zoltán r. ezredes, Oktatási Dékánhelyettes értékelte „jó”-nak.

Az elöljárók a szemlék értékelése során elismerték a közös munkát, valamint hangsúlyozták a hallgatóknak az alaki foglalkozások és az itt elsajátított viselkedési formák jelentőségét, összetartó erejét és elvárásaikat azok betartása és betartatása érdekében.

Szöveg: Lőrincz Kornél, Deák József

Fotó: Bodó Pál