A Tudomány Ünnepe zárásának díjazottai

A Magyar Tudomány Ünnepe 2020 belügyi fejezetének ünnepélyes zárására alkalmával karunk oktatói, hallgatói közül tudományos munkásságuk, illetve az idei pályázatokon elért helyezésük alapján többen elismerésben részesültek.

November végén zajlott korlátozott számú személyes jelenléttel a Magyar Tudomány Ünnepe 2020 belügyi fejezetének ünnepélyes zárására, a Belügyi Tudományos Tanács ünnepi ülésén a Belügyminisztérium Márványaulájában, illetve a járványügyi helyzet miatt online.

Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke rövid köszöntője után Erdei Anna, az MTA rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese, az idei tudományünnepi eseménysor Programtanácsának elnöke a digitális térben méltatta az ünnep jelentőségét. Ez után adták át a belügyi ágazat tudományos elismeréseit, elsőként a belügyi ágazat tudományos és tudományszervezői munka kiválóságait elismerő Szabó András-érmek és oklevelek .

Felkai László közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke a tudományos kutatómunka elismerésül kiváló tudományos munkáért Szabó András-érmet adományozott Haller Józsefnek, karunk Kriminálpszichológiai Tanszéke vezetőjének is. A belügyi ágazatban kiemelkedően, alkotó módon végzett tudományos kutatómunkája elismeréséül kiváló tudományos munkáért Szabó András-oklevelet vehetett át Vass Gyula tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Intézetünk vezetője.

Az eseményen Zsinka András, személyügyi helyettes államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács ügyvezető elnöke elismeréseket adományozott a Rendészeti szaklexikon megalkotása érdekében kifejtett kiemelkedő teljesítményéért: Boda József ny. nemzetbiztonsági vezérőrnagynak, a Rendészettudományi szaklexikon főszerkesztőjének. Virányi Gergely ny. határőr dandártábornoknak főszerkesztő helyettesnek, Beregnyei József ny. határőr dandártábornoknak, a szaklexikon szerkesztőcsoport vezetőjének, Mátyás Szabolcs rendőr őrnagynak, a szaklexikon szerkesztőbizottsági titkárának, és Baksai Éva úrhölgynek, a szaklexikon szerkesztőjének. Okleveleiket késbőbb vehetik át.

Az ünnepi rendezvényen vehette át Janza Frigyes ny. rendőr vezérőrnagy a Magyar Rendészettudományi Társaság legrangosabb idei elismerését, a Kertész Imre-díjat, az MRTT megalakításában, a tagozatok létrehozásában, a konferenciák és más tudományos rendezvények megszervezésében, a belügyi tudományos élet fejlesztésében, és a rendészettudomány elismertetése során végzett kiemelkedő tudományszervező tevékenységéért.

A Belügyi Tudományos Tanács ünnepi ülésén ezt követően kihirdették a belügyi ágazat idei pályázati felhívásokra érkezett pályaművek értékelését. Az ünnepélyes eredményhirdetésre online bekapcsolódtak a pályázatokat kiíró szervek, az Országos Rendőrfőkapitányság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ünnepi helyszínei.

A Belügyi Tudományos Tanács idén meghirdetett „Online és offline tanítási-tanulási módszerek a belügyi ágazatban” című pályázat keretében az „Online és offline tanítási-tanulási módszerek a gyakorlatban, azok hatékonysága, eredményessége” témában I. díjat ért el, és elismerő oklevelet kapott karunkról Barnucz Nóra és Uricska Erna a „Kiterjesztett valóság és közösségi oldalak alkalmazása a nyelvoktatásban különös tekintettel a rendészeti szaknyelvre” című pályaművel.

Különdíjban részesült karunk, Gyaraki Réka r. őrnagy vezette szerzőcsoportja: Adamik Zsolt Leon, Bártfai Fanni, Dobó Judit, MűhelyiViktória, Őze Gábor, Szekér Anna, „A pandémia okozta digitális átállás tapasztalatai a rendészettudományi oktatásban” címmel benyújtott pályaművükért.

A Rendőrség Tudományos Tanácsa idei pályázatán harmadik helyezést ért el Erdős Ákos pénzügyőr őrnagy karunk oktatója „A rendőri intézkedésekkel szembeni legitim ellenszegülés gyakorlati kérdései a bírósági ítéletek tükrében” című pályaművével. A jogszociológiai kutatáson alapuló tudományos dolgozatában arra kereste a választ, hogy az állampolgárok pontosan milyen helyzetekben vonhatják kétségbe a rendőri intézkedések jogszerűségét. Ugyanezen a pályázaton második helyezést el Rendészettudományi Doktori Iskolánk hallgatója: Éberhardt Gábor rendőr ezredes, „A döntés alanya – a nem azonosítható személyekkel kapcsolatos migrációrendészeti protokoll eljárási hiátusa” című pályaművével.

*

Haller József laudációja: A díjazott nemzetközi hírű biológus, kutató és oktató, 2004 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Szakterülete a magatartás neurobiológiája és a kriminálpszichológia. 1999-től 1. fokozatú tudományos tanácsadó a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben. Tanszékvezető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminálpszichológiai Tanszékén.

Pályafutása során 196 tudományos művet alkotott, amelyek elsöprő többsége, 164 publikáció, referált nemzetközi folyóiratban és kiadónál jelent meg. Ezek többsége, tudományos minősítése szerint a felső negyedbe, jelentős részük pedig a felső 10%-ba tartozik. Négy idegen nyelvű könyv, tizennyolc könyvfejezet szerzője és hat könyv szerkesztője. Könyvei közül kiemelkedő a Springer Kiadónál idén megjelent műve, amelyben a szerző az agresszió és erőszak neurológiai, biológiai, pszichológiai és szociológiai aspektusában rendészettudományi vonatkozásokat elemzi. Hivatkozásainak száma 7000 fölötti, a tudományos teljesítmény mérésére használt Hirsch indexe 47, összegzett impakt faktora pedig 307,8. A világ élvonalába tartozó agressziókutató. Jelentős eredményeket ért el többek között a szorongás, a poszttraumás stressz betegség, a kannabinoidok, valamint a stressz témakörében. Kiemelkedő jellegzetessége az innovatív szemlélet, amit jól példáz egy magyar, és négy nemzetközi szabadalma, amelyek szorongásoldó készítményekhez kapcsolódnak. Húsznál több, főleg nemzetközi kutatási pályázatot nyert el, amelyek többségének vezetője volt.

Tudományszervezői munkásságát dicséri, hogy három nemzetközi konferenciát elnökölt, és több mint 20 konferencián szervezett szimpóziumokat, az esetek többségében külföldön. Számos nemzetközi folyóiratnak a szerkesztőbizottsági tagja és lektora.

Oktatói tevékenysége kimagasló, szívén viseli a fiatal tehetségeket. Az elmúlt több mint 20 évben tanítványai 31 díjat hoztak el különböző szintű TDK konferenciákról (11-et országos megmérettetésről). Tanítványai közül hárman Pro Scientia Aranyérmet, ketten nemzetközi díjakat, egyikük pedig Junior Prima Primissima díjat nyert el. Több mint húsz éve oktat a legjelentősebb magyar egyetemeken (SOTE, ELTE, Szent István Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem). Négy éve pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok-, valamint Rendészettudományi Karán. Kétéve egyetemi tanári kinevezést kapott. Hallgatói szeretik, tisztelik, mert oktatói tevékenységére az alaposság, a felkészültség és a közérthetőség jellemző. Előadásaiba beépíti a legfrissebb felfedezéseket, színesen, érdekfeszítően és gyakorlatorientáltan adja át az ismereteket.

Vezetőként is jelentős, két évtizedes tapasztalata a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben kezdődött. Ekkor Freund Tamás kezdeményezésére nevezték ki osztályvezetővé. Nagy sikerrel vezetett többszáz millió forintos konzorciális kutatási projekteket (amelyekben a Kutatóintézeten kívül három cég volt a partnere), és kiválóan vezeti azt a gyógyszerfejlesztő céget is, amelynek tevékenysége révén több szabadalmat is szerzett. Hat éve létrehozta a KOKI Viselkedés Vizsgáló Egységét, amelynek a közelmúltig tudományos vezetője volt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanszékvezetője és a Rendészettudományi Doktori Iskola vezető-helyettese. Kutatásaiban prioritást élveznek a rendészeti vonatkozású témák, jelenleg a Kriminálpszichológiai Kutatóműhelyt irányítja.

A Belügyi Tudományos Tanács a kiváló tudományos munkáért járó Szabó András-érem adományozásával Haller József egyetemi tanár tudományos munkásságát és a rendészeti felsőoktatásban elért eredményeit ismeri el.

*

Gyaraki Rékától a Szent György Szakkollégium Kiber Szakmai Műhely vezetőjétől megtudtuk, hogy a műhely hallgatói csapata a 2020. márciusban bekövetkezett pandémiás helyzet és a határvédelmi feladatok mellett már tavasszal elkezdte a felkészülést a pályázat megírásához, az ötletgyűjtéshez. A pályázatukban a hallgatók szemszögéből az online oktatás, tanulás tapasztalatait összegezték, a tanulmány hitelességét kérdőíveikre beérkezett tényekkel támasztották alá.

Szöveg: Erdős Ákos, Gyaraki Réka, Deák József

Fotó: BTT