Karunk érdekességei – XI. Magánbiztonsági online országjárás otthonról

A Magánbiztonsági-és Önkormányzati Rendészeti Tanszék (MÖRT) online tartott külső helyszínes gyakorlati foglalkozásokat az általuk gondozott újonnan indult, biztonsági mesterképzés részvevői közreműködésével, nappalis és levelező hallgatóinak. A mesterképzéses hallgatók saját munkahelyükön, az ország különböző pontjain előadással készülve várták alapszakos társaik bejelentkezését Budapesten, Budaörsön, Pátyon, Szombathelyen, Békéscsabán, Máriapócson és Pécsett. A Tanszék minden oktatóját és a biztonsági szakirány összes hallgatóját érintő szakmai napot Christián László r.ezredes oktatási rektorhelyettes nyitotta meg. „A külső borongós, esős időjárás ellenére a digitális oktatás előnyeit kihasználva a hallgatók otthonaikból egész napos országjáráson vehetnek részt, amelynek célja szakmai ismeretek szerzése az ország különböző szegletéből a komplementer rendészet tengelye mentén.”

Tóth Levente tanársegéd mb. tanszékvezető felhívta a hallgatók figyelmét arra, hogy a biztonság megteremtésében minden területen kiemelkedő szerep jut a biztonságtechnika fejlődésének, amely a hallgatóktól innovációs gondolkodást igényel. A szakmai nap egyik szervezője Kovács Sándor r. ezredes feladatként határozta meg a hallgatóknak, hogy különös figyeljék meg a különböző biztonságban résztvevő szervezetek együttműködését a hatékonyabb feladatellátásért, mert ezeket szeminárium keretében fogják majd értékelni.

A szakmai nap másik szervezője Rottler Violetta r.őrnagy biztosította a körkapcsolás technikai feltételeit és folyamatosságát, felügyelte az időkeretek pontos betartását, segítette a szemléltető eszközök bemutatását.

A szakmai nap harmadik szervezője Kardos Pál arra a lehetőségre hívta fel a figyelmet, hogy egy napon belül, virtuálisan a biztonság különféle szakmai képviselői találkozhatnak egymással az ország különböző pontjain egymástól tanulva a mester- és alapképzés hallgatói.

Az ASIS szervezet magyarországi elnöke Nyéki Dávid ismertette az ASIS-mentorprogramot, amelynek keretében a hallgatók nemzetközi tapasztalatok alapján készült szakmai anyagokhoz nyerhetnek hozzáférést, ill. helyszíni terepgyakorlaton vehetnek részt.

Jansik Dávid régióvezető (TESCO Zrt, Budaörs) az évvégi ünnepek előtti csúcsidőszakban a kereskedelmi egységekben előforduló jogsértésekről szólt, valamint a biztonsági kockázatokat és védelmi intézkedéseket osztotta meg a hallgatósággal.

Horváth Miklós biztonsági és compliance vezető (Kühne-Nagel Kft) a biztonságos légifuvarozás-légiszállítás-, valamint a fedélzeti szállítmány előzetes biztonsági átvizsgálásának módját ismertette a hallgatókkal.

Gáti Gábor biztonsági igazgató (BAT, Pécs) a dohánygyár biztonsági kihívásait vette sorra, külön kitérve az ellenőrzési pontokon a dohánytermékek átjutásának trükkös módszereire, ezek felderítésére.

Hermann Gábor önkormányzati rendészeti osztályvezető (Páty) a fővárosi és vidéki önkormányzati rendészet jellemzőit ismertette, hangsúlyozva, hogy kisebb településeknél igen nagy erőfeszítés önerőből a közterület-felügyelet létrehozása és könnyebb a mezőőrség felállítása, mivel azokhoz állami támogatás hívható le.

Bári Ottó r.százados őrsparancsnok (Máriapócs) a kistelepülések rendészeti feladatot ellátó szervezetei tevékenységének összehangolását emelte ki az általa vezetett rendőrőrs tevékenysége bemutatásával.

Polyák József Zsolt r. dandártábornok főkapitány (BékésMRFK) a közbiztonsági háló szervezéséről nyújtott hasznos ismereteket a hallgatóknak. Kifejtette, hogy a különböző szervezeti elemekhez delegált feladatkörök kölcsönös előnyökön alapuló, hatékony összehangolása a jövő rendészeti modellje.

Görömbei László vezérigazgató-helyettes (S-Group Zrt.) bemutatta a vagyonvédelmi szolgáltatással szemben támasztott elvárásokat multinacionális környezetben.

Szigeti Lajos FBŐ-parancsnok (KFKI) az FBŐ kiemelkedő rendészeti jogosítványait hasonlította össze a személy-és vagyonőr lehetőségeivel. Érzékeltette, hogy a nagyobb és fontosabb értékek védelméhez szélesebb körű rendészeti intézkedéseket és kényszerítőeszköz-használati jogot biztosít a jogalkotó.

Barabás Sándor Dunántúli divízióigazgató (HMEI Zrt.) az egyes objektumok FBŐ-vel történő védelméről tartott prezentációt. Mint mondta, az állam működése, a lakosság ellátása, valamint honvédelmi-, rendvédelmi-, nemzetbiztonsági érdekből kiemelten fontos létesítmények védelmének fegyveres biztonsági őrzéssel történő megszervezése embert próbáló feladat és magas szakmai kihívást jelent.

Rigó Gábor (NKE) által a biztonsági vezető mindennapjaiba nyertek bepillantást a hallgatók. Figyelmükbe ajánlotta, mint a nappalin nemrég végzett és a mesterképzésen tanulmányait folytató hallgató, hogy alapos és tudatos szervező- és tervező munkával lehet a vezetőnek jól irányítani az alárendeltségébe tartozó állomány hatékony szolgálat-ellátását.

Szöveg: Rottler Violetta, Deák József

Illusztrációk: MÖRT