Tizedik alkalommal adták át a Lónyay Menyhért tanulmányi díjat

Idén Őze Gábor végzős adó- és pénzügyi nyomozó szakirányos pénzügyőr tisztjelölt kapta a Lónyay Menyhért tanulmányi díjat. Az önálló magyar pénzügyőrség megalapítójáról elnevezett elismerést még 2010-ben alapították az átlagon felül teljesítő hallgatók elismerésére.

Az önálló magyar pénzügyőrséget létrehozó egykori pénzügyminiszterről, gróf Lónyay Menyhértről elnevezett tanulmányi díjat a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka alapította 2010-ben. A díj az NKE Rendészettudományi Kara azon nappali munkarendes vám- és pénzügyőri, illetve adó- és pénzügyi nyomozó szakirányos hallgatói részére adományozható, akik kiemelkedő tanulmányi teljesítményükkel és átlagon felüli hallgatói aktivitásukkal, illetve magas szintű sport-, kutatási vagy egyéb eredményeikkel kiérdemlik a Vám- és Pénzügyőri Tanszék és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetésének elismerését. A díjat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vezetője, Sors László államtitkár, címzetes egyetemi docens képviseletében Bakai Kristóf Péter pénzügyőr ezredes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszakmai szakfőigazgatója adta át a NAV vezető munkatársai, valamint a Rendészettudományi Kar (RTK) vezetői és oktatói jelenlétében.

„Azt kívánom önöknek, hogy legyenek sikeresek! A sikert pedig ne mennyiségben mérjék!” – mondta a végzős hallgatóknak Bakai Kristóf Péter. A vámszakmai szakfőigazgató emlékeztette a leendő pénzügyőr tiszteket arra, hogy munkájuk során folytonos változások közepette kell majd helytállniuk. Ehhez Clausewitz gondolatát idézte útravalóul: „Hogy a váratlanul vívott örökös harcban felülkerekedhessünk, két tulajdonságra van múlhatlan szükségünk: először is oly értelemre, mely a fokozott sötétségben sem nélkülözi a belső világosságnak bizonyos csekély fényét, mely minket az igazság felé vezet, és másodszor bátorságra, hogy ezt a gyönge fényt kövessük.” Pallo József  bv.ezredes a közösség erejéről beszélt, és hangsúlyozta: fontos, hogy együtt tudjunk örülni az elért sikereknek. „Legyünk egyek s bízzunk leginkább magunk erejébe és okosságába!” - zárta köszöntőjét Lónyay Menyhértet idézve a tudományos dékánhelyettes. Az alapításának idén harmincadik évfordulóját ünneplő Vám- és Pénzügyőri Tanszék vezetője, Szabó Andrea pénzügyőr ezredes, egyetemi docens az elmúlt tanévet értékelve beszámolt a hallgatók által elért eredményekről, az online oktatás nehézségeiről és előnyeiről. „Legyenek büszkék a diplomára, amit nálunk szereztek, és ne felejtsék, pénzügyőrnek lenni nem csupán magánügy, hanem közügy, a közösséggel szembeni kötelezettséget is magában foglaló létforma. Immár önökön múlik, hogy az itt megszerzett tudást méltó módon hasznosítsák” – hangsúlyozta a tanszékvezető. Csaba Zágon pénzügyőr őrnagy, egyetemi adjunktus a Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozata kiadásában frissen megjelent Tehetség, szorgalom, hivatás című tanulmánykötet kapcsán szólt a tanszéki kereteken túlmutató szellemi műhelymunkáról. A végzős hallgatók nevében Német Martin emlékezett az egyetemi évek jellegzetes pillanataira, amelyeket az ünnepség végén képekben is visszaidéztek.

 

Szerző: Suba László

Fotó: Szilágyi Dénes