Az elődök dicsősége fény az utókor számára

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara különleges rendezvénysorozattal készült a 2021-es Alumni Fesztiválra. A 40 éve végzetteket, a 25 éve végzetteket, valamint az egykori Rendőrtiszti Főiskola első végzett évfolyamát is köszöntötték a Ludovika Főépületben rendezett ünnepségsorozat keretében. Az emléklapok átadása mellett többen miniszteri elismerésben részesültek, majd pódiumbeszélgetésekkel és zenével ünnepeltek az NKE Rendészettudományi Karának és elődintézményének jelenlegi és a korábbi hallgatói az Orczy-parkban.

A Szent László Kápolna ünnepélyes falai között köszöntötte a résztvevőket Kovács Gábor r. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja, aki bevezető gondolataiban az ünnepnapok és a hagyományok fontosságáról beszélt. A dékán egyebek mellett elmondta: a jubilánsok történelmi tetteket hajtottak végre és követendő példát állítottak utódaik, a Rendészettudományi Kar rendőr tisztjelöltjei és oktatói számára. Kovács Gábor dandártábornok kifejtette, hogy a jubilánsok közreműködtek „a rendőrség, a határőrség és a többi belügyi szerv átalakításában, a rendszerváltásban, a szervezetek fejlesztésében, valamint jelen voltak az informatikai átállásnál is, és így adták át a stafétabotot a következő generációnak.” A dékán szólt az NKE képzési struktúrájáról, a Campuson zajló fejlesztési munkákról, illetve arról, milyen irányba fejlődik a rendészeti felsőoktatás. Hangsúlyozta: az oktatás mellett a nevelés is kiemelt szerepet kap, mert a hallgatókat emberségre, megbecsülésre, példamutatásra, tudásvágyra és tiszteletre nevelik.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem emlékműsorral is kedveskedett a 40 éve végzettek és az első végzett évfolyam számára: Farkas Johanna egyetemi docens megható és elgondolkodtató szavait régi képekből készített összeállítás kísérte. A Rendészettudományi Kar oktatója az idő fontosságáról, a törvények és a barátság kapcsolatáról, valamint arról a szellemiségről is beszélt, amely ezeknek az évfolyamoknak az értékét adta. Utóbbi kapcsán kiemelte, hogy a hatalom, a lojalitás, a szolidaritás, az önfeláldozás és az alázat értékét vitték magukkal az egykori Rendőrtiszti Főiskolán végzettek, és ezeket az értékeket képviselik ma is a rendészeti igazgatás munkatársai.

A 40 éve végzettek és az első végzett évfolyam emléklapátadó ünnepségén többen miniszteri elismerésben részesültek. Néhány évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül, 80. születésnapja alkalmából Kenyeres András ny. r. ezredes Hadik András Szablya emléktárgyat adományozott a Belügyminisztérium, 75. születésnapja alkalmából pedig Borszéki Győző ny. r. ezredes Doxa óra emléktárgyat vehetett át. Kiemelkedő oktatási tevékenysége elismeréséül Csobod Sándor ny. r. alezredest soron kívül rendőr ezredessé léptették elő, valamint kiemelkedő oktatási tevékenységük elismeréséül emléktárgyakkal köszöntötték Kiss Géza ny. r ezredest és Hajdu József ny. r. alezredest.

Az ünnepélyes oklevélátadókat követően pezsgővel koccintottak a jubileumi évfordulókat ünneplő résztvevők a Széchenyi Díszteremben. A rendezvénysorozat egyik eseményének állófogadásán Zsinka András, a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkára pohárköszöntőjében régi emlékeket idézett fel, és elmondta: az elmúlt ötven évben összesen 541 rendőr tisztjelölt végzett kiváló eredménnyel a Rendőrtiszti Főiskolán, vagy annak utódintézményeinek egyikében, akik közül többen ma már tábornoki vállszalagot viselnek.

Az emléklapátadó ünnepségeket követően az Orczy-parkban gyűltek össze a résztvevők. Christián László r. ezredes, oktatási rektorhelyettes köszöntő gondolataiban a hagyományok ápolásának jelentőségéről beszélt: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mindent megtesz az öregdiák közösség megerősítésének érdekében, de ehhez elengedhetetlenek az aktív öregdiákok, akik visszajárnak a történelmi falak közé. Az eseménysorozat részeként a résztvevők pódiumbeszélgetéseken vehettek részt, ahol Blaskó Béla nyá. r. vezérőrnagy, egyetemi tanár, illetve Fenyvesi Csaba egyetemi tanár életéről is számos érdekességet tudhattak meg az érdeklődők. Az este további részében a Honvéd Férfikar baritonjai, valamint Dj Dominic szórakoztatta a résztvevőket.

A rendezvényen Kovács Gábor r. dandártábornok, dékán mellett részt vett Christián László r. ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese, Hautzinger Zoltán r. ezredes, a Rendészettudományi Kar oktatási dékánhelyettese, valamint Boda József, nyá. nb. vezérőrnagy, Horváth József nyá. nb. vezérőrnagy, Blaskó Béla nyá. r. vezérőrnagy, továbbá a rendezvény elöljárója, Zsinka András ny. r. vezérőrnagy, a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkára. A jól szervezett és nagy siket aratott rendezvényen narrátorként, valamint az esemény házigazdájaként közreműködött Pallo József bv. ezredes, a Rendészettudományi Kar tudományos dékánhelyettese.

 

Szerző: Zavodnyik Blanka

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: Alumni Fesztivál