Rendészeti képzések – Az alap- és mesterképzés jó gyakorlata

A rendészeti felsőoktatás megkezdésének 50. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi hét eseményeihez kapcsolódóan az Európai Rendőrakadémiák Szövetsége (AEPC: The Association of European Police Colleges) szeptember 2-3. között konferenciát tartott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, amelyet online formában is követhettek az érdeklődők. Az 1996-ban alapított, európai rendőrakadémiákat tömörítő AEPC kiemelt célja a tagintézmények közötti együttműködés erősítése, amelynek egyik alelnöke a 2017-ben megválasztott Kovács Gábor r. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja.

A konferencia megnyitóján az NKE nevében Christián László r. ezredes, oktatási rektorhelyettes köszöntötte a megjelenteket, ismertette a Rendészettudományi Kar misszióját és főbb jellemzőit, valamint megemlékezett az 50 éves évfordulón kívül az AEPC 25 éves, és az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 20 éves jubileumáról is. Norbert Leitner, az AEPC elnöke köszöntőjében kiemelte, milyen fontos szerepet töltenek be a szervezetek életében a közös rendezvények, ahol a résztvevők személyes jelenlétük révén cserélhetnek gondolatokat.

Hegyaljai Mátyás, a Belügyminisztérium európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkára beszédében áttekintette a rendészeti szakemberek képzésével kapcsolatos nemzetközi elvárásokat, kitérve arra is, hogy a jövő kihívásai milyen felkészítést igényelnek. Hangsúlyozta az élethosszig tartó tanulás szerepét, a különböző képző szervezetek közötti együttműködés fontosságát, és javaslatot tett a jövőbeni kooperációs feladatokra vonatkozóan.

Angela Brueckman, a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA: International Law Enforcement Academy) igazgatója előadásában bemutatta az ILEA történetét, a szervezet céljait, az eddig elért eredményeket, valamint a közös munka lehetőségeit a rendészeti képzés területén.

Detlef Schröder, a CEPOL igazgatója kiemelte, hogy a CEPOL és az AEPC között rendkívül szoros és eredményes az együttműködés. Bemutatójában arról beszélt, hogy a COVID-19 járvány milyen nehézségek elé állította az Európai Unió rendészeti képzéseit, és ezekre milyen módokon sikerült megoldást találni.

A délutáni szekció előadásai átfogóan vizsgálták a rendészeti alap- és mesterképzések helyzetét, bemutatták a megfelelő gyakorlatokat, illetve a jelenlegi kihívásokra adott szervezeti válaszokat.

A szeptember 3-ai online szekcióban török és lengyel szakemberek nyújtottak betekintést a helyi rendőrakadémiák működésébe.

A nemzetközi konferencia az AEPC vezető testületének értekezletével zárult, ahol fontos döntések születtek a szervezet további munkájával kapcsolatban.

 

Fotó: Bodó Pál


Címkék: AEPC