Kedvezőbb anyagi lehetőségek a tisztjelölti jogviszonyban

Az Országgyűlés az egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról szóló 2021. évi CXLI. törvényben a tisztjelölti jogviszony jelentős átalakításáról döntött. (A jogszabály megtalálható a Magyar Közlöny 235. számában a magyarkozlony.hu oldalon. A rendvédelmi tisztjelöltekre vonatkozó rész az érintett dokumentum 11328. oldalától olvasható).

A törvény szerint: „A rendvédelmi tisztjelölt: a rendvédelmi alapképzésre felvételt nyert személy, aki a képzés időtartama alatt hallgatói jogviszonyban és a XXVII. Fejezetben meghatározottak szerinti tisztjelölti szolgálati jogviszonyban áll.”

A tisztjelölti jogviszony lényege, hogy a NKE Rendészettudományi Karára rendvédelmi képzésre, bűnügyi, rendészeti, katasztrófavédelem alapszakra felvételt nyert hallgató nemcsak az egyetemmel létesít hallgatói jogviszonyt, hanem a képzésének megfelelő rendvédelmi szervvel is szolgálati jogviszonyba lép.

A rendvédelmi tisztjelölt rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyban teljesít szolgálatot, amelyben őt és a vele rendvédelmi tisztjelölti jogviszonyt létesítő rendvédelmi szervet jogszabályban meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg. A rendvédelmi tisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége a rendvédelmi szervnél a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásban történő szolgálatteljesítésre való felkészülés

A korábbi tisztjelölti szabályozáshoz képest a legnagyobb változás a tisztjelölt jogosultságai körében, hogy a tisztjelölt ösztöndíj helyett illetményre lesz jogosult. Az illetmény alapilletményből, tanulmányi díjból, valamint illetménypótlékból áll. Az alapilletmény legalább a garantált bérminimumnak megfelelő összeg.

A rendelkezés azt jelenti, hogy a tisztjelöltek 2022. augusztus 01-től havi 260 000 Ft feletti bruttó illetményben részesülnek, amelyet a 25 év alattiakra vonatkozó személyi jövedelemadó fizetési mentesség miatt csak a társadalombiztosítási járulék fog terhelni.

Az illetményen kívül a rendvédelmi tisztjelölt miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kollégiumi elhelyezésre, térítésmentes élelmezési, ruházati ellátásra, tanszertámogatásra, ezen túlmenően egyes költségtérítésre és szociális juttatásokra jogosult.

A rendvédelmi tisztjelölt a juttatások fejében köteles a rendészeti tanulmányait legjobb képességei szerint folytatni, és hivatásos állományba vételét követően legalább 10 év időtartamban az őt kinevező rendvédelmi szervnél szolgálatot teljesíteni. A rendvédelmi szerv köteles a rendvédelmi tisztjelölt rendészeti tanulmányait támogatni, ezek befejezését követően hivatásos állományba venni, és a végzettségének megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatni.

A jogosultságok és a kötelezettségek rendszere azt eredményezi, hogy a tisztjelölti képzésre felvett hallgató a tanulmányai ideje alatt nem terheli a családi költségvetést, illetve családi támogatás, diákhitel és diákmunka nélkül is megszerezheti a diplomáját. A végzést követően sem kell a munkakereséssel foglalkoznia, hiszen a rendvédelmi szerv tiszti munkakörbe kinevezi. A tiszti munkakörök felsőfokú végzettséghez kötöttek, illetve a hozzá kapcsolódó illetmény is ennek megfelelő.

Az említett képzéseket azoknak ajánljuk, akik a rendészeti pályát élethivatásul választják. Egy szép, izgalmas és változatos pálya áll Önök előtt tele kihívásokkal és lehetőségekkel. Az NKE Rendészettudományi Kara az alapképzéseken kívül a rendészeti pályán történő előrehaladáshoz számos rendészeti mesterképzést biztosít. A mesterfokozatot szerzetteknek pedig nyitva áll a Rendészettudományi Doktori Iskola!

Bővebb információ a jelentkezés feltételeiről és a képzések részleteiről ITT érhető el.