Szakmai héten fejleszthették tudásukat a büntetés- végrehajtási szak hallgatói

Szakmai héten fejleszthették tudásukat a büntetés- végrehajtási szak hallgatói

„Szakmai előadásokat hallgattak és gyakorlati feladatokat hajtottak végre a kar három évfolyamának bv-s hallgatói, melynek során szakmai ismeretekkel gazdagodtak”- hangsúlyozta Bogotyán Róbert bv. ezredes.

Az első napon a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztályról Svecz Miklós bv. alezredes, főosztályvezető és Gubacsek Edit bv. alezredes, kiemelt főreferens tartottak előadást. Gubacsek Edit a Főnix 3 program gyakorlati oldalát mutatta meg, hogy a mindennapi munka során a bv. dolgozók hogyan tudják használni az új rendszert, amelyet több oldalról is bemutatott (biztonság, nyilvántartás, reintegració) Svecz Miklós a főosztályt és ezáltal az ország összes bv. intézetét érintő aktuális témákat dolgozta fel, amelyek között szerepelt a bv. intézetek telítettsége és a jelenleg folyó férőhely bővítések kérdése is.

Nádasi Béla bv. ezredes, Sztodola Tibor bv. alezredes és Bogotyán Róbert bv. ezredes koordinálásával a hét második napján a hallgatók különböző intézkedéstaktikai elemeket és a biztonsági tanulmányaik gyakorlatba helyezését gyakorolhatták. Mindezek a Rendészettudományi Kar speciális épületében kialakított tanzárkában kerültek végrehajtásra. A harmadévesek gyakorolhatták a különböző tiszti beosztások súlyának viselését, ők irányították a másik két évfolyam tevékenységét a különböző feladatok során. A feladatok között végrehajtásra került a személymotozás, a napi biztonsági ellenőrzés, biztonsági vizsgálat, előállítási feladatok. A gyakorlatok befejezését követően az oktatók értékelték a hallgatók munkáját, megbeszélték a hibákat és a pozitívumokat is számba vették. A hallgatók elmondása szerint rengeteg hasznos tudást eleveníthettek fel a gyakorlatok végrehajtása során.

A következő napon Forgács Judit bv. alezredes tartott a hallgatóknak különböző szituációs feladatokat, ahol mindenkinek szerepekbe kellett helyeznie magát volt, aki fogvatartott volt, vagy reintegrációs tiszti szerepbe került és ebben kellett érvényesülnie az adott feladatnak megfelelően. Majd minden szituációt értékeltek, ahol mindenki elmondhatta a témával kapcsolatos véleményét és a feladat során tapasztaltakat.

Szucsáki Melinda bv. őrnagy, klinikai szakpszichológus, a BVOP egészségügyi főosztályának kiemelet főreferense adott elő a hallgatóknak a záró napon, ahol ismertette a főosztály és az EÜ jogszabályi hátterét, beszélt továbbá a személyi állomány által igénybe vehető pszichológiai segítségekről, az egészségügyi befogadásokról, illetve a főosztály jövőbeli terveiről. Szó esett még a covidról, hogy ez hogyan és miként volt hatással a dolgozókra és fogvatartottakra, az utógondozásról, valamint a posztcovid tünetekről is. Gasteiger Nóra pedig ismertette a jelenlévőkkel a KKMI érdekességeit. Bevezetésként elmondta, hogy a Budapesti Fegyház és Börtön 3 emeletén különböző bűncselekmények miatti elítéltekkel foglalkoznak, a szexuális bűnelkövetőkkel, van drogprevenciós részlegük, és a magas biztonsági fokozatú fogvatartottak mellett megjelentek az embercsempészés miatt elítéltek is. Szó volt a prediktív mérőeszközről, arról, hogy ezt melyik szakterület, hogyan használja, beszélt a kockázatelemzésről, bemutatott néhány kérdőívet, amit ehhez használnak a szakemberek. A legnagyobb hangsúly mégis a szexuális bűnelkövetőkön volt, méghozzá, hogy milyen tréningeken vesznek részt, hogyan is jutnak el addig, amíg beismerik a bűncselekményüket.

A négy nap során rengeteg gyakorlati és elméleti tudással gazdagodtak a hallgatók, amelyet hasznosítani tudnak az egyetem elvégzése után a munkavégzésük során. Köszönjük a külső előadók szakmai hozzájárulását a hét a lebonyolításában és hogy tudásuk átadásával segítették a hallgatók szakmai fejlődését”- hangsúlyozta Bogotyán Róbert.

Szöveg: Bogotyán Róbert bv. ezredes, Nagy-Tóth Nikolett Ágnes

Fotó: Bogotyán Róbert