NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Ülésezett Karunk Professzori Szalonja

Mint erről akkoriban hírt adtunk, Kovács Gábor r. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja kezdeményezésére tavaly decemberben alakult meg a Professzori Szalon, a dékáni vezetés tudományos, véleményező és szakmai támogató testületeként. Legutóbbi ülésén, a dékán köszöntőjét követően Blaskó Béla, ny. r. vezérőrnagy, a Professzori Szalon elnöke előterjesztette, majd szavazásra bocsátotta a Szalon Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelyet a tagság el is fogadott.
Mint az anyagból kiderül a Professzori Szalon küldetése,  hogy tanácsaival aktívan segítse a dékáni vezetés oktatói és nevelői munkáját, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem falain belül és kívül egyaránt erősítse a rendészettudomány elismertségét és korszerű értékek mentén támogassa annak további fejlődését.

Szöveg: Fantoly Zsanett tanszékvezető, az NKE RTK Professzori Szalon titkára, Deák József

Fotó: Bodó Pál