Az RTK docense is részt vett az EU bizottság munkájában

Nagy Zoltán András, az NKE RTK Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék docense felkérést kapott az Európai Bizottság Migrációs és Belügyi Főigazgatóságától, hogy képviselje hazánkat egy több európai szervezet támogatásával megvalósuló átfogó európai vizsgálatot végrehajtó munkabizottságban, ahol a fókuszba a személyiséglopás és a személyiséglopással összefüggő bűncselekmények kerültek.

A munkabizottságban 27 európai ország elméleti és gyakorlati szakemberei vettek részt, egyik feladatuk a Magyar Nemzeti Jelentés elkészítése volt. A dokumentum a hazai jogszabályok áttekintésére, elemzésére koncentrált, előre meghatározott kérdések alapján kellett a magyarországi joggyakorlatot bemutatni, vizsgálni. A Jelentés elkészítését nehezítette, hogy személyiséglopás nemcsak a virtuális térben, hanem a valós térben is gyakori jelenség és rendkívül változatos formákat ölthetnek a személyi okmányainkkal visszaéléstől a profillopáson, az internetes és valós térbeli csalásokon át a zaklatások elkövetéséig. A bűnügyi statisztikákban segítséget nyújtott a Kúria, a Legfőbb Ügyészség, és a NAIH.

Az EU-s joganyag a büntetőjogi felelősségre vonás egységesítésére tesz majd javaslatot. Ezzel összefüggésben az Európai Unió várhatóan a témával összefüggő, a jogharmonizációt elősegítő jogi dokumentumot fog elkészíteni a jövőben.

Az elkészült Jelentés az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f85399b3-abed-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-255282854

 

Szöveg: Nagy Zoltán András, Nagy-Tóth Nikolett Ágnes r. alezredes

Fotó: Illusztráció