A hét idézete

„Nagy lovon ült a nagy férfi,
Arca rettentő, felséges;
Korona volt a fejében
Sár-aranyból, kővel ékes;”
 
Arany János 1853-ban írt Szent László című versének egy rövid részletével emlékezzünk az Árpád-ház egyik – Szent István után – legnagyobb hatású uralkodójáról. I. László király 1077 és 1095 között uralkodott, számos törvény megalkotása fűződik a nevéhez. Ezek között Ő volt az első, aki jogszabályban rendelkezett a határmenti katonákról úgyis mint az „ewr”-ökről azaz őrökről. Ezért is vált László a XX. században a határőrök védőszentjévé. Maga László szentté avatása a korabeli krónikák szerint 1192 körül történt meg, és védőszentként választották még – a határőrök mellett – többek között a székelyek, a lövészkatonák és a polgárőrök is.
 
Hautzinger Zoltán r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

Rovatszerkesztő: Nagy-Tóth Nikolett Ágnes r. alezredes


Címkék: idézetek