Példamutató nevelő, odaadó vezető, igényes tudós, optimista egyéniség – végső búcsú Ruzsonyi Pétertől

Katonai tiszteletadással örök nyugalomra helyezték Ruzsonyi Péter bv. dandártábornokot, a Rendészettudományi Kar egykori dékánját kedden Budapesten, a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. Ruzsonyi Péter 23 évig vezette a Büntetés-végrehajtási Tanszéket és két cikluson át volt a Rendészettudományi Kar dékánja, munkájával elévülhetetlen érdemeket szerzett a rendészeti képzés megújításában.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Rendészettudományi Kar, a Büntetés-végrehajtási Tanszék és a Belügyminisztérium nevében Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, professor emeritus búcsúzott Ruzsonyi Pétertől. Gyászbeszédében felidézte jókedvet és optimizmust sugárzó egyéniségét, páratlan odaadással ötvözött szakmai tudását, a kart dékánként irányító vezetői gondoskodását. „Pedagógus voltál. A szó legnemesebb értelmében. Tanítottál – 2006-tól habilitált doktorként, 2009-től már kinevezett egyetemi tanárként – és hol kisebb, hol nagyobb kollektívát vezettél. De tanszékvezetőként és a kart két cikluson át irányító dékánként is úgy vezettél, hogy közben nemcsak a hallgatókat, hanem minket is tanítottál” – emelte ki Blaskó Béla. Ruzsonyi Péter az NKE és a Rendészettudományi Kar létrehozásának időszakában jelentős szerepet vállalt az ideiglenes Szenátus munkájában és aktív, alakító szerepet betöltve, jelentős energiákat fektetett abba, hogy a kar mindazokat az eredményeket magáénak mondhassa, amelyeket mára elért. Ruzsonyi Péter tanítványai a büntetés-végrehajtás napjainkban szolgálatot teljesítő országos és megyei vezetői, több száz tiszt tekinthette őt „tanító és nevelő mesterének”. Tudományos tevékenysége követésre méltó, hiszen tagja volt az NKE Kutatási Tanácsának, törzstagja és témakiírója a Kari Tudományági Doktori Tanácsnak, illetve oktatója a Hadtudományi Doktori Iskolának. Számos folyóirat szerkesztője, keresett és kedvelt előadója nemzetközi és honi tudományos konferenciának, sokat hivatkozott tudományos közlemény szerzője. Ruzsonyi Péter két évtized alatt olyan tanszéket épített, amely példaképül szolgálhat a kar több tanszéke számára is, a felnőtt fiatal tudósgeneráció tovább viszi örökségét. „Nagy munkabírású, jó nevelő, a feladatokat magas szinten megoldó, széles területen jártas, igényes vezető, tudós és pedagógus voltál. Az egyszerűség, a derű, az egyenesség jellemezte életedet. Nem törekedtél hírnévre, dicsőségre, bár megmutattad magad, hogy mások követhessenek. A kötelesség teljesítésében sokunknak példát mutattál” – búcsúzott Blaskó Béla.  

Ruzsonyi Péter 1983-ban került a Budapesti Fegyház és Börtön polgári állományába, 1985-ben lett hivatásos tiszt, hadnagyi rendfokozatot kapott – mondta a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága nevében tartott búcsúbeszédében Cséri Zoltán bv. dandártábornok, bv. főtanácsos. A BVOP Ruzsonyi Péternek köszönheti, hogy nyitottabb lett a külvilág felé, hiszen sokáig ő volt a szervezet arca, sajtóért is felelős munkatársként. Ruzsonyi Péter 1999-ben került a Rendőrtiszti Főiskolára, ahol megbízták a Büntetés-végrehajtási Tanszék tanszékvezetői feladatainak ellátásával. Tudományos pályája haladt előre, érdemei elismeréseként 2012-ben Magyarország köztársasági elnöke kinevezte büntetés-végrehajtási dandártábornokká. Kétszer is ellátta a Rendészettudományi Kar dékáni munkakörét, először 2012-2015, majd 2018-2021 között. „Diákjai úgy jellemezték, hogy öröm volt az előadásaira járni, mert azok mindig jó hangulatban teltek, és azt interaktív oktatás jellemezte, valamint rendkívül sok gyakorlati tapasztalattal rendelkezett, amelyet át is adott. Munkatársai emberségét emelték ki” – hangsúlyozta Cséri Zoltán. Meglátása szerint Ruzsonyi Péter testület iránti elkötelezettsége és töretlen hűsége megkérdőjelezhetetlen, szakmai sikerei és eredményei pedig elévülhetetlenek.

„Péter maga volt a tiszta megbízhatóság, oszlop volt valamennyiünk számára, nem tudott olyan hullám érkezni, ami megingatta volna” – ezekkel a szavakkal búcsúzott szeretett hozzátartozójuktól a család nevében Falvai András. Kiemelte Ruzsonyi Péter példamutató munkabírását, békés, nyugodt, mosolygós természetét és a támaszt, amelyet családjának nyújtott. Szólt életének meghatározó helyszíneiről, Balassagyarmatról, ahol rengeteg időt töltött nagymamájával, de Dunaújvárosról is, amit otthonának tekintett. Volt iskolatársai úgy emlékeztek vissza rá, mint arra az emberre, akinek soha nem volt rossz napja – idézte fel Falvai András, aki szerint Ruzsonyi Péter „szoros és megingathatatlan kapcsolatot” ápolt testvérével, Gáborral. Feleségével, Andreával csodálatos kapcsolatban éltek, gyerekeivel, Rékával és Csenivel pedig megmutatta, hogy ha a szív tele van, nem a szeretet megy össze, hanem a szív nő meg. Unokáit hihetetlen izgalommal fogadta. Ruzsonyi Pétert családja aktív, a tudományos pálya iránt elkötelezett embernek ismerte, akinek számos külföldi oktató- és tanulmányútja mellett arra is volt ideje, hogy filmet forgasson a világ különböző börtöneiben. Kíváncsi volt mindere, szeretett mindenkitől és mindenről tanulni, mindenhol szerették és vele sohasem kellett szégyenkezni - összegezte életét Falvai András.

A búcsúztatáson részt vett mások mellett Deli Gergely rektor, Patyi András és Koltay András korábbi rektorok, Kovács Gábor r. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja, valamint a kar, az egyetem, a társkarok, a hallgatói érdekképviselet és az országos hatáskörű szervek vezetői, képviselői, munkatársai, illetve mindazon egyetemi polgárok, akik tisztelték és szerették Ruzsonyi Pétert. Utolsó útján a Rendészettudományi Kar tisztjelöltjei álltak díszsorfalat.

Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, tanszékvezető egyetemi tanár, a Rendészettudományi Kar korábbi dékánja életének 63. évében, 2022. június 26-án méltósággal viselt betegség után hunyt el.

Emlékét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közössége tisztelettel megőrzi!

 

Ruzsonyi Péter bv. dandártábornokra emlékezik a ludovika.hu is, az írás EZEN A LINKEN érhető el.

 

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: Ruzsonyi Péter