Törökországban beszélt a kutatási eredményeiről a Lektorátus vezetője

Karunk oktatója, Ürmösné Dr. Simon Gabriella előadásokat tartott az Erasmus + program job shadowing keretén belül az isztambuli Kültür Egyetemen, ahol Dr. Sinan Bataclar és Özay Şeker vezetők várták az Idegennyelvi Tanszékről, valamint a teljes nyelvi tanszék. Az oktató az első előadását a pandémia által szükségessé vált online oktatás tapasztalataival kapcsolatos kutatásáról tartotta, mely kutatást Kovács Éva kolléganővel és Hanka László matematikussal végeztek. A Lektorátusvezető nemcsak a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács pályázatán elnyert harmadik helyezett hibrid kutatás eredményeit tárta fel a török kollégáknak, hanem az Oktatási Dékánhelyettes által kezdeményezett módszertani workshopokon szerzett tapasztalatokat is, valamint interaktívvá tette a prezentációt az által, hogy a török kollégák is elmondhatták az online oktatás kapcsán szerzett tapasztalataikat.

Ezt követően arról tartott előadást az oktató, hogy milyen stációk és munkafolyamatok vezettek ahhoz, hogy az Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus tavaly novemberben elnyerte a Kreatív Tanulási Program és az Oktatási Rektorhelyettes által kezdeményezett „Innovatív Tanszék díj 2021” elnevezésű elismerést. A prezentációjában rámutatott a Lektorátus folyamatos tananyagfejlesztésére, a szerteágazó kutatásokra, a konferencia előadásokra, a hallgatók mentorálására és felzárkóztatására, a konferencia-és workshop szervezésekre, a pályázatokra, a nemzetköziesítésre (a FRONTEX nemzetközi munkacsoportban és az Erasmus + programban való aktív részvételre), továbbá olyan innovatív módszerekre a szaknyelvoktatásban, mint az IKT platformok kiaknázása és a kiterjesztett valóság szoftver (AR) kísérleti alkalmazására a szaknyelvórán, és annak kutatására Barnucz Nóra és kutatócsoportja által.

Dr. Sinan Bataclar Tanszékvezető közös projektet és együttműködést szeretne folytatni az RTK Lektorátusával a közeljövőben, és további előadások megtartására invitálta az RTK Lektorátusvezetőjét, aki szintén szívesen látja a török kollégákat a Rendészettudományi Kar Lektorátusán.

A Kültür Egyetem weboldala az alábbi linken érhető el:

https://ydb.iku.edu.tr/en/general-information/iku-department-foreign-languages-administration

Szöveg: Simon Gabriella, Nagy-Tóth Nikolett Ágnes r. alezredes

Fotó: Simon Gabriella