Biztonságpiac címmel konferenciát szervezett az MRTT és a GTTSZ

A Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT), a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ), valamint a Biztonságpiac Média és Kiadó Kft. (Biztonságpiac.hu) kilencedik alkalommal rendezte meg a Biztonságpiac Konferencia és Kiállítást, amelynek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adott otthont. 

A korábbi konferenciák sikerére és pozitív fogadtatására tekintettel a szervezők – az MRTT, a GTTSZ és a Biztonságpiac.hu – ismét eszmecserére invitálták az állami és magánbiztonsági ágazat, a védelmi ipar szereplőit, valamint az egyes témák iránt érdeklődő állami és civil szféra képviselőit.

A kiállítók a rendezvényen páncélozott szállítójárműveket, kamerákkal felszerelt drónokat, speciális feszítővágókat, a virtuális valóság kiképzésekben használt eszközeit, és ehhez hasonló biztonságtechnikai eszközök sokaságát mutatták be a rendezvényen az érdeklődőknek.

A IX. Biztonságpiac 2022 konferencián a belügyi és a honvédelmi tárca, a rendőrség, valamint a magánbiztonsági ágazat vezetői és döntéshozói elemezték az elmúlt évek magán-, civil és közbiztonsággal kapcsolatos eseményeit, aktuális trendjeit és kilátásait, céljait.

Kovács Gábor r. vezérőrnagy, az RTK dékánja és az MRTT főtitkára megnyitó gondolatainak sorában bemutatta Magyarország egyetlen rendészeti felsőoktatási intézményét, a Rendészettudományi Kart, amely a teljes rendvédelmi szféra részére képez szakembereket. Kiemelte a képzés, oktatás, nevelés és a hallgatók tudományos fejlesztésének a fontosságát.
Lentner Csaba egyetemi tanár, Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, Kovács István r. vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes és Kohut Balázs, az NKE fejlesztési igazgatójának részvételével a „Kihívások az állami szegmensben 2022-ben és mi várható 2023-ban” című pódiumbeszélgetésen fogalmazták meg gondolataikat. 

„A közrend és közbiztonság létrehozása össztársadalmi feladat” – foglalta össze a rendezvény fontosságát Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, moderátor, az MRTT egykori, alapító főtitkára, majd hozzátette: a rendőrség partnereivel, a magánbiztonsági szereplőkkel és a polgárőrséggel szolgálja a közbiztonságot. Végül Finszter Géza professzort idézte, miszerint a „biztonság kollektív társadalmi termék”.

A szekcióelőadáson Birkner Zoltán leszögezte: a kutatás-fejlesztés és innováció fontos lépése az, hogy a végén valamilyen társadalmi-gazdasági hasznosulásnak látszania kell: az egyetemek, kutatóhelyek és az ipar, piac együttműködésének hivatal általi elősegítése is ezt a célt szolgálja. Az elnök azt is elmondta, hogy a piaci és tudásszereplők együttműködését új intézményi struktúrák is segítik, ilyen például a Nemzeti Laboratórium hálózata, amely a biztonság tématerületén is végez kutatásokat. Majd hangsúlyozta az innováció központi szerepét, az energiahatékonyság fontosságát a kutatások során. Birkner Zoltán elmondta, hogy fókuszban vannak az alábbi területek: az energiabiztonság, az ipari digitalizáció, a mesterséges intelligencia, az egészségipar, orvosipar, az adatelemzés és az eszközgyártás. 

„Magyarország a 13. legbiztonságosabb ország”– hangsúlyozta Kovács István r. vezérőrnagy hozzátéve azt, hogy 2010-ben a 430 ezer esetet meghaladta a regisztrált bűncselekmények száma, napjainkban ez a szám a 150 ezer esetet sem éri már el, mely egyértelműen a társadalmi-gazdasági fejlődés eredménye. „A migráció velünk fog élni és erre a folyamatra fel kell készülnünk” – fogalmazott a vezérőrnagy, majd elmondta, hogy 22072-en jelentkeztek a határvadász képzésre, több mint 500 fő végezte el, jelenleg 175 főnek folyik a képzése.

Lentner Csaba elmondta, hogy a gazdasági nehézségek ellenére hazánkban a legalacsonyabb az infláció és a legmagasabb a gazdasági növekedés üteme. „2023 a konszolidáció éve kell, hogy legyen. Sikeres évtizedünk volt, ütésálló a magyar gazdaság. A magyar államkasszában likviditási problémák nincsenek” – jelentette ki a professzor.

Kohut Balázs a vállalati innováció fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta, majd a kutatásfejlesztés kiemelt szerepéről beszélt. „Innovációs ökoszisztémát kezdtünk el építeni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen” – fogalmazott az igazgató, hozzátéve, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és a drónok kutatására. Felhívta a figyelmet a Tématerületi Kiválósági Programban rejlő lehetőségekre is.

Maróth Gáspár, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért és védelmi fejlesztésekért felelős államtitkára köszöntő gondolataiban a magyar védelmi ipar kapcsán elmondta, hogy ki fog épülni egy új magyar védelmi iparág. „Minden magyar céget támogatunk, a cél az exportképesség megteremtése” – jelentette ki a helyettes államtitkár, majd beszélt a Magyar Védelmi Exportügynökség szerepéről.

Marosi Antal, a Karc FM szerkesztő-műsorvezetője a hadi- és védelmi ipar 2021-22-es helyzetéről kérdezte a pódiumbeszélgetés résztvevőit. Porkoláb Imre ezredes beszélt „A stratégia művészete – Szervezeti innováció kiszámíthatatlan környezetben - Szun Ce gondolatai alapján” című könyvéről, amely Szun Ce tanításaira épülve mutat be egy olyan szemléletet, amely képessé tette a legnagyobb hadvezéreket és vállalati vezetőket arra, hogy felülkerekedjenek a káoszon és kiszámíthatatlan helyzetekben is győzedelmeskedjenek. Eligazítást nyújt a dinamikusan változó környezetben folyamatosan megújulásra és innovációra törekvő szervezetek, és a csúcsteljesítményt célul kitűző csapatok számára, és a való életből vett példái segítségével bepillantást enged napjaink legsikeresebb vezetőinek módszereibe.

A védelmi innovációhoz kapcsolódóan említést tett a civil és védelmi felhasználású eszközök fejlesztéséről is, majd hangsúlyozta, hogy a Védelmi Innovációs Kutatóintézet létrehozására is óriási szükség lenne. A három kiemelt fókuszterületként a haderőnemi parancsnokok igényét, a jövőbeni trendek figyelését és a piacot említette. „Felgyorsultak a technológiai ciklusok, a következő hét évben akkora technológiai változásoknak leszünk a szemtanúi, mint az elmúlt húsz évben. A jövőbeni trendekkel tisztában kell lenni, és ezeket hazánkban megvalósítani. A digitalizáció, a digitális katona is fókuszterületté kell, hogy váljon, a kognitív fejlesztésekre is fókuszálnunk kell” – fogalmazott az ezredes, hozzátéve, hogy a katona egyéni digitális eszközeinek a fejlesztése is hangsúlyossá fog válni. Majd szót ejtett az igazi felforgató technológiákról, a kibervédelemről, a mesterséges intelligenciáról. „A haderő túlélő- és harcképességét fontos növelni, ez a legfőbb célunk” – fejezte be gondolatait Porkoláb Imre.

Sándor Zsolt, a HM EI Zrt. informatikai vezérigazgató-helyettese bemutatta az 1993-ban megalakult szervezetüket, amelyben az azóta eltelt időben hatalmas fejlesztések zajlottak. Elhangzott, hogy a szervezet a honvédség fő rendszerintegrátora. Egy érdekes fejlesztésről is beszámolt: az arcfelismerés offline futó alkalmazásról, amely érzelmeket is tud detektálni. Mindennek az alapja a szakemberképzés, és habár érdekes fejlesztéseik vannak, mégis kevés a szakember, így várják a fejlesztőmérnökök jelentkezését.

A pódiumbeszélgetés keretében még Keszthelyi Gyula ny. mk. dandártábornok és az NKE HHK megbízott tanszékvezetője, Vas Tímea alezredes mondta el értékes gondolatait.

A magánbiztonsági ágazat aktualitásai mellett a létszámhiány, a képzés, valamint a törvény és a foglalkoztatás problémaköre került a beszélgetés középpontjába Radványi Róbert főszervező moderálásával, aki szerint magánbiztonsági ágazat nélkül nem beszélhetünk biztonságról. A szekcióbeszélgetésen Christián László r. dandártábornok, az NKE oktatási rektorhelyettese, Fodor Balázs Gábor ügyvéd, egyetemi oktató, Sinka Iván elnök és Kovács György, a Justice Security igazgatója mondta el gyakorlati tapasztalatait.

A rendezvény zárásaként „IT-, adatvédelem, információbiztonság – hadi jelentés a kibertérből” címmel Bencsik Balázs kiberbiztonsági tanúsítási igazgató, Nemes Dániel elnök, Hajzer Károly helyettes államtitkár és Keleti Arthur kiberbiztonsági szakértő osztotta meg meglátásait a jelenlévőkkel.

A konferencia fővédnökei Pintér Sándor belügyminiszter és Maróth Gáspár HM államtitkár, védnöke pedig Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány volt.

Szöveg: Nagy-Tóth Nikolett Ágnes r. alezredes

Fotó: Bodó Pál