NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Szakmai egyeztetés a FRONTEX képviselőivel az RTK-n

Szakmai látogatást tettek a FRONTEX képviselői a Rendészettudományi Karon Pokornyi Katalin FRONTEX összekötő tisztviselő vezetésével, melynek során betekintést nyerhettek a szolgálati kutyákkal kapcsolatos egyetemi oktatás helyzetébe. Ugyanis a FRONTEX egyik jövőbeni célja egy közös szolgálati kutyás képzés és oktatás elindítása. Ennek kapcsán ellátogattak a ROKK Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Főosztály Dunakeszin lévő telephelyére is, amely a közös képzés lehetséges oktatási helyszíneként is szóba került, hiszen a szervezet látja el a KYNOLPOL tikársági teendőit is.

A delegációt kari elöljáróként Balla József r. ezredes, általános és fejlesztési dékánhelyettes fogadta, aki tájékoztatta a vendégeket a karon folyó szakmai tevékenységről. Ezután Vedó Attila r. őrnagy bemutatta a delegáció részére a Határőr emlékszobát. 

Ezt követően a vendégeket Kohut Balázs NKE fejlesztési igazgató fogadta, aki szintén a szolgálati kutyákkal kapcsolatos tevékenység egyetemi támogatottságáról értekezett a delegáció tagjaival.

Majd a programot szervező Frigyer László r. alezredes, a szolgálati kutyákkal kapcsolatos oktatás kari koordinátora mutatta be „A szolgálati kutyák alkalmazása” szabadon választható tárgyat, valamint a karon kialakult szolgálati kutyákkal kapcsolatos oktatást és annak történetét, továbbá a Ludovika SE Rendészeti Kutyás Szakosztály és a Magyar Szolgálati Kutyákért Alapítvány szakmai tevékenységét.

A program zárásaként Suszter Ferenc r. alezredes, a Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztálya képviseletében tartott bűnügyi szolgálati kutyás bemutatót, valamint vázolta az NNI vonatkozó szakmai munkáját.
 
A delegációt a ROKK részéről Morva László r. alezredes, a Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Főosztály főosztályvezetője kísérte. Az egyetemi kutyás oktatás és tevékenység megvalósítása a ROKK szakmai támogatásának köszönhető, amelynek bűnügyi területei az NNI BTFO iránymutatása szerint zajlanak.

A vendégekkel való szakmai társalgás – Ürmösné Simon Gabriella lektorátusvezető, egyetemi docens asszony támogatásával és engedélyével – Borszéki Judit adjunktus közreműködésével valósult meg. Borszéki Judit rendszeresen vesz részt a FRONTEX-el kapcsolatos szakmai tevékenységekben.


Szöveg: Frigyer László, Nagy-Tóth Nikolett Ágnes

Fotó: Bodó Pál