NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Képzés-szakmai látogatás Miskolcon

Január 11-én szakmai látogatáson vett részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar vezetésének, valamint a Rendvédelmi Tagozat és az egyes hivatásrendi tanszékek képviselőinek küldöttsége a Miskolci Rendvédelmi Technikumban.

A kari küldöttséget Kovács Gábor r. vezérőrnagy, dékán vezette. A látogatás célja a rendőr tiszthelyettes-képzésben meglévő oktatási és nevelési jó gyakorlatok megismerése és azok rendőrtisztképzésben történő alkalmazási lehetőségeinek megvizsgálása volt. Munkatársaink a látogatás első részében szakmai előadásokat hallgattak meg, amely során Bagi István r. ezredes, a Miskolci Rendvédelmi Technikum igazgatója bemutatta a tanintézet működését és szervezeti struktúráját, Lövei László r. ezredes, oktatási igazgatóhelyettes pedig átfogó képet adott az egyes képzések konkrét megvalósításáról, nem utolsó sorban azok informatikai támogatásának eszközeiről és módszereiről. A további referátumok során a gyakorlatorientált, tevékenységalapú képzési módszerekről Stirminszki József r. alezredes, szakcsoportvezető, míg az osztályfőnöki és egyéb nevelési feladatokról Antal Attila r. alezredes, évfolyamparancsnok adott teljeskörű és informatív tájékoztatást. E témákat érintően, különösen az osztályfőnöki munka szerepét és értékelését illetően alakult ki élénk eszmecsere a két intézmény vezetői között.

A látogatás második részében a kari küldöttség megtekinthette a Miskolci Rendvédelmi Technikum objektumához tartozó egyes oktatástámogató létesítményeket. Így különösen az intézkedéstaktika oktatásának helyszínéül szolgáló úgynevezett taktikai utcát, belső helyiségeket, szobákat, valamint a lőteret, a tornacsarnokot, az informatikai és a határrendészeti szakkabineteket. A két intézmény vezetői megállapodtak abban, hogy a jövőben az egyes oktatási jó gyakorlatok kölcsönös adaptálása érdekében, valamint a belügyi tudomány- és kutatásfejlesztés terén fokozottabban figyelnek oda a szorosabb együttműködési lehetőségekre.


Szöveg: Hautzinger Zoltán, Deák József

Fotó: Miskolci Rendvédelmi Technikum