NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

A településbiztonság helyzetértékelése és fejlesztési koncepciója

Nemrégiben, az NKE RTK Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék szervezésében, a fenti témában adtak számot tudásukról – sikeres záróvizsga keretében – a két féléves Településbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzés hallgatói.

„Van lehetőségük a gyakorló szakembereknek választani az elméleti és gyakorlati ismeretekből, mivel mindkettőben bővelkedik a tantárgyi tematika kínálata” – így ajánlotta a képzést annak idején Christián László r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes, a szakirány felelőse. A hallgatók a komplementer rendészet szervezeteinek különböző területeit képviselték; így rendőrök, polgárőrök, közterület-felügyelők, önkormányzati rendészetek vezetői, de még közbiztonságért felelős alpolgármester is volt a vizsgázók között.

„Kiemelkedő támogatást kaptunk több gyakorlati helyszín vezetőitől. Ők saját példáikon keresztül mutatták be a területükön a helyi rendészet képviselőinek a közbiztonság érdekében végzett kollektív munkáját” – összegezte Kovács Sándor r. ezredes, mesteroktató.

Kardos Pál mestertanár – az Országos Polgárőr Szövetség általános, oktatási és önkormányzati elnökhelyetteseként is – a gyakorlati képzések összeválogatásával támogatta az ismeretek hatékony elsajátítását.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a települési és rendészeti vezetőknek, akik a hallgatóink részvételével rendeztek „Települési közbiztonsági egyeztető fórumot”! Rálátást engedve ottani, biztonságot veszélyeztető problémáikra, és a szintén helyi rendészeti szakember hallgatóink bevonásával kerestek optimális megoldásokat, egymásnak kölcsönösen átadva a bevált jó gyakorlatokat. 

A Budapest tőszomszédságában rohamosan fejlődő Páty településre látogattunk először, ahol a biztonsági mesterképzést és településbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzést párhuzamosan végző Hermann Gábor volt a vendéglátónk. Ő a Polgármesteri Hivatal Rendészeti Iroda vezetői tisztségét is betölti. „A jövő helyi rendészetének megoldókulcsa az „integrált önkormányzati rendészet” kialakítása” – győzte meg hallgatótársait a rendészeti vezető.

Zimányi Norbert, a Gödöllői Városrendészet vezetője társait a Királyi Kastélytól nem messze lévő hivatalába invitálta. A társszervek képviselői mellett Magos Gábor, a MindiGIS Kft. ügyvezetője által bemutatott KÁPTALAN térinformatikai rendszer aratott sikert a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék biztonságtechnikai mérnöktanárai körében is. 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányságon Borbély Zoltán r. alezredes, kapitányságvezető – aki a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetőjeként vívott ki országosan elismert szakmai tekintélyt –, Fabó Péter polgármester társaságában fogadta a hallgatókat. A kapitány saját példáján keresztül mutatta be azt a kialakult jó gyakorlatot, hogy a polgármesterrel nemcsak a hivatali helyiségben fogadják a lakosokat, hanem rendszeresen, közös „járőrszolgálat” keretében tartanak spontán lakossági fórumokat, és ezzel a közösségi mentalitással alakítják ki az önkormányzat és a rendőrség szolgáltató attitűdjét.  

Tiszalúcon a kétnapos program első napján, a környező településeket is megszólító „Taktaközi Közbiztonsági Ankétra” került sor. Siri Norbert polgármester megköszönte a szervezést Csordás László alpolgármesternek, aki egyben a településbiztonsági menedzser képzés hallgatója. Szerencsi Árpád r. alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitányhelyettese elismerését fejezte ki, hogy a térségben összefognak a lakosság biztonsága érdekében. Keresztes János r. alezredes, a Szerencsi Rendőrkapitányság vezetője a járás közbiztonsági-bűnügyi operatív helyzetét ismertette. Christián László r. dandártábornok, tanszékvezető egyetemi docens a komplementer rendészet tagjainak együttműködésében rejlő erőtartalékok kihasználására hívta fel a figyelmet. Kádár Balázs igazgató főorvos a mentőszolgálat tagjainak védelmét, és az egészségügyi biztonság fontosságát hangsúlyozta.

A következő napon a település biztonsági szempontból kritikus területeinek bejárása következett, különös hangsúllyal a Tisza holtága környezeti- és természeti értékeinek védelmére.

A Bicskei Rendőrkapitányságon a 12 éve kapitányságvezetői beosztást betöltő Balázs Sándor r. alezredes, kapitányságvezető volt a házigazda, aki korábban 8 évig Szabadszállás polgármestere volt. A tanórával egybekötött közbiztonsági fórumon Bálint Istvánné polgármester asszony kifejezte elkötelezettségét a lakosság nyugalma és biztonsága iránt. Korábban a Bicskei BM Menekülttábor munkatársa volt, így egy újabb érdekes dimenzióval színesítette a kerekasztalt.

A programsorozat zárásaként Bátonyterenyére látogattunk, ahol Nagy-Majdon József polgármester mutatta be, hogyan koordinálja az önkormányzati rendészeti feladatokat, szorosan együttműködve a rendőrséggel és egyéb rendészeti feladatot ellátó szervezetekkel. Zahorecz Sándor r. ezredes, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitányhelyettese a polgárőrséggel történő együttműködést hangsúlyozta, amelyet Vass Miklós, a Nógrád Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke is megerősített.

A külső helyszíneken tartott foglakozások aktív előadója volt Németh Zsolt ny. r. ezredes, kriminológus, akinek médiából népszerű arcát több alkalommal felismerték, örömmel köszöntötték a helyiek, és figyelmesen hallgatták észrevételeit.

Major Róbert r. ezredes, a Közbiztonsági Tanszék vezetője több helyszínen a közlekedés- és forgalomszervezés önkormányzati és rendőrségi feladatait ismertette, a „legfontosabb cél, a balesetek megelőzése” érdekében.

„A két féléves képzés során a hallgatók nemcsak szakmai ismereteiket bővítették, hanem egymással is harmonikus baráti kapcsolatot alakítottak ki” összegezte Rottler Violetta r. őrnagy, tanársegéd.


Szöveg: Kovács Sándor, Deák József

Fotó: Kovács Sándor