NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Nőnapi köszöntés

Nőnap alkalmából Kovács Gábor r. vezérőrnagy, dékán és a dékánhelyettesek személyesen mondtak köszönetet a Rendészettudományi Kar hölgy munkatársainak azért a lelkiismeretes, áldozatkész és kiváló munkáért, amelyet a Kar érdekében végeznek.

 

Fotó: Bodó Pál