NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Vezetői értekezlet a Rendészettudományi Karon

Vezetői értekezlet megtartására került sor a Rendészettudományi Karon március 9-én, amelyen a kari vezetők mellett részt vett Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány, Kuczik János Zoltán r. vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes, Kovács István r. vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes, Töreki Sándor r. vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, Tarcsa Csaba r. vezérőrnagy, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes és a Készenléti Rendőrség parancsnoka, Janza Frigyes nyá. r. vezérőrnagy, a Belügyminisztérium oktatási főszemlélője, Boda József nyá. nb. vezérőrnagy, a Tanácsadó Testület belügyminiszter által delegált tagja, valamint Christián László r. dandártábornok, az egyetem oktatási rektorhelyettese.

A meghívott vezetőket Kovács Gábor r. vezérőrnagy, dékán és Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány köszöntötte. Dékán úr kari helyzetértékelője után Balla József r. ezredes, általános és fejlesztési dékánhelyettes mutatta be a stratégia-fejlesztési projekteket, illetve a kiképzés és nevelés helyzetét. Hautzinger Zoltán r. ezredes, oktatási dékánhelyettes beszámolójában a karon folyó oktatási és képzési tevékenységekről adott átfogó képet, Mészáros Bence r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes az általa vezetett területek eredményeiről számolt be, többek között szó esett a Rendészettudományi Doktori Iskolában rejlő szakmai lehetőségekről is.

A beszámolók után Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány határozta meg a kar felé támasztott elvárásait és az elvégzendő feladatokat, majd a felmerülő kérdések megválaszolása után a meghívott delegáció a Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium speciális helyiségeit tekintette meg, látogatást téve a szituációs házban, a lőtéren és a Határőr Emlékszobában is.


Szöveg: Deák-Baksai Éva

Fotó: Bodó Pál