NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Műhelyvita a védett állat- és növényfajok nemzetközi bűnszervezeteinek működése ellen

Nemrégiben zajlott Zsigmond Csaba r. alezredes, tanársegéd „Védett állat- és növényfajok illegális kereskedelmével foglalkozó nemzetközi bűnszervezetek” című értekezés tervezetének sikeres műhelyvitája. A fokozott érdeklődés által kísért műhelyvitán, Zsigmond Csaba r. alezredes húsz tudományos fokozottal rendelkező személy jelenlétében, néhányuk segítő közreműködésével védte meg PhD dolgozatának téziseit. A levezető elnök, Pallo József bv. ezredes, egyetemi docens ismertette a jelölt szakmai és tudományos életútját. Ezután a témavezető, Polt Péter tanszékvezető egyetemi tanár méltatta az értekezést, kiemelve, hogy napjainkban egyre inkább aktuális a környezet és a biológiai sokféleség védelme, ezért a választott téma kiemelten fontos. Elmondta, hogy az elkészített értekezés rendkívül jól szerkesztett, tudományos újdonságokat tartalmazó mű, melyben a szerző kimagasló számú (220 db) szakirodalmi (nagyrészt nemzetközi) forrást használt fel. Az elvégzett empirikus kutatás alapos és tudományosan megalapozott volt. Az értekezésen végig követhető a szerző jogászi gondolkodása. A levont tudományos következtetések és javaslatok szintén megalapozottak, és jól felhasználhatók a jövőben. 

Ezután a jelölt ismertette az értekezés és a kutatása lényegét, elmondva; nemzetközi adatbázisban végzett kutatást és adatelemzést, 383 bűnügyi iratot olvasott át, elemzett, illetve szakértői interjúkat készített a NAV vámtisztjeivel, az Agrárminisztérium Biodiverzitás és Természetvédelmi Főosztály vezetőjével, illetve a MILVUS romániai madárvédelmi alapítvány embereivel. Az alapos, nemzetközi vonalon is végzett kutatás alapján feltárta, hogy a különböző szervezett bűnözői csoportok, melyek a nemzetközi vadon élő illegális állat- és növénykereskedelmet folytatják, milyen struktúrával, felépítéssel működnek, milyen módszereket alkalmaznak, milyen bűncselekmények kapcsolódnak még ehhez a tevékenységhez, illetve mennyire jellemző a nemzetközi információcsere ezekben az ügyekben. A prezentáció végén megfogalmazta javaslatait, melyek e bűncselekmények elleni hatékonyabb rendészeti fellépésre irányultak. 

Ezt követően kaptak szót az előbírálók. Bándi Gyula (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar) tanszékvezető egyetemi tanár szintén méltatta az értekezést, és a fentieken túl kiemelte, hogy az elkészült mű azon kívül, hogy tudományos igénnyel készült, olvasmányos és könnyen érthető. A szerző által alkalmazott ábrák rendkívül értékesek, a megértést szolgálják, és jól mutatják, hogy a jelölt mennyire átlátja a problémát. Kisebb kiegészítésekkel az értekezés védésre bocsátását javasolta. Gál István László egyetemi tanár (NKE HHK Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar) szintén kiemelte az elkészült PhD dolgozat értékeit, és kisebb kiegészítésként pár hazai szerzőtől való hivatkozás beemelését javasolta. Az előbírálókat követően kért szót Kerezsi Klára professzor emerita, aki építő jellegű kritikában, néhány kiegészítést javasolt a dolgozat végleges elkészítéséhez. A további felszólalók – Hollán Miklós, az RTK egyetemi docense, Tilki Katalin, az OKRI főmunkatársa, illetve Sziebig Orsolya Johanna egyetemi adjunktus (Szegedi Tudományegyetem ÁJTK) – szintén hasznos tanácsokkal látták el a jelöltet. 

A hozzászólásokat követő szavazáson a jelen lévő tudományos fokozottal rendelkező 20 fő egyhangúlag támogatta, hogy dr. Zsigmond Csaba értekezés tervezete kisebb módosításokkal végleges vitára bocsátható legyen.


Szöveg: Deák József

Fotó: Bodó Pál