NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Tudományos Diákkör a dunai vízirendészet történetéről

Az NKE RTK Közbiztonsági Tanszékén működő Közbiztonsági Tudományos Diákkör és a Magyar Rendészettudományi Társaság Közbiztonsági Tagozata „A dunai vízirendészet története 1897-től” című előadásra hívta a hallgatókat. A rendezvényt komoly érdeklődés fogadta, hisz a komplex, széleskörű történeti kutatás eredményeit az azt lefolytató Fekete Tamás r. alezredes, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Budapesti Rendőrőrs parancsnoka mutatta be.  A rendezvény moderátora Papp Dávid r. őrnagy, a Közbiztonsági Tanszék tanársegédje volt.

Major Róbert r. ezredes, tanszékvezető kiemelte: a jövőben alkalmazható módszerek, eljárások, intézkedések, taktikai fogások megfelelő kialakítása érdekében lényeges egy-egy szolgálat történelmi előzményeinek áttekintése. A gyökerek ismerete és a hagyományok ápolása elengedhetetlen az egyes rendőrségi szervezeti egységek identitásához, szervezeti kultúrájához. Meglátása szerint lépést kell tartani a kor vívmányaival és azok fejlődésével, de nem dobhatjuk sutba a múltat és annak elismerésre méltó eredményeit, valamint tanulságos kudarcait sem. A sikeres rendezvény megszervezésében Felföldi Péter és Papp Dávid r. őrnagy, a tanszék tanársegédjei vettek részt.


Szöveg: Papp Dávid, Deák József

Fotó: Felföldi Péter