NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Speciális képzési rendszert mutattak be az RTK-s és az Erasmus képzésben résztvevő hallgatóknak

A szolgálati kutya alkalmazása szabadon választható tantárgy tavaszi szemeszterének utolsó foglalkozása több szempontból is különleges alkalmat jelentett a hallgatók számára.

Egyrészt lehetőség nyílt az angol és német nyelvi ismeretek fejlesztésére és a nemzetközi kapcsolatok bővítésére is. Ugyanis a tanórákon – Máté Veronika nemzetközi referens, Erasmus+ koordinátor segítségével – részt vett 14 fő hallgató a szászországi Hochschule der Sächsischen Polizei intézményből, Rothenburgból, akik az Erasmus+ képzési mobilitás keretén belül négy napot töltöttek a Rendészettudományi Karon, hogy megismerkedjenek az itt folyó képzési rendszerrel.

Másrészt a hallgatók a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály szakemberei – Gránicz Csaba r. főtörzszászlós, kiképző és Kamu Kincső r. törzsőrmester, kutyavezető – segítségével megismerkedhettek a szolgálati kutyák képzésének és alkalmazásának egy igen speciális – sokak által még nem teljes mértékben ismert – képzési és alkalmazási területével.

Gránicz Csaba – a mantrailing alkalmazásának rendőrségi specialistája, és egyben a Mantariling Akadémia Alapítvány mentő csapatának elnöke – elméletben és gyakorlatban is bemutatta ezt a speciális képzési rendszert. Az alapítványi honlapjukon megtalálható magyarázatuknak megfelelően hangsúlyozta: a mantrailing során a cél ugyanaz, mint a nyomkövetéskor, azaz az adott egyén felkutatása annak egyéni szaga alapján. A különbség abból adódik, hogy míg a nyomkövető kutya esetében elvárjuk, kvázi megköveteljük az egyén talajon hagyott, illetőleg az egyén által okozott felület sérülése, illetve annak az egyéni szaggal alkotott kombinációjának felszínhez közeli követését, addig a mantrailing során az eb a feladata végrehajtása – vagyis az egyén felkutatása – érdekében leghatékonyabb testtartást és környezeti feltételeket használva éri el célját. Más szavakkal mondva, engedjük a kutyának úgy követni a prédáját, ahogyan azt évezredek óta sikeresen teszi.

A tantárgy és a félév zárásakor Frigyer László r. alezredes – a tantárgy oktatója és a Ludovika SE Rendészeti Kutyás Szakosztályának a vezetője – kiemelte, hogy a támogató szervek szolgálati kutyás szakterületeinek vezetői és kollégái továbbra is minden támogatást megadnak a tantárgy oktatásához. Örömmel jelentette, hogy Gárdonyi Gergely r. ezredes, a Krimináltechnikai Tanszék vezetője, valamint Vigh András r. alezredes, egyetemi docens és Rucska András r. őrnagy, mesteroktató – a Krimináltechnika tantárgy tantárgyfelelősei – támogatásával ettől a félévtől külön bűnügyi szolgálati kutyás ismeretek is beépítésre kerültek a Krimináltechnika 1. tantárgy elméleti és gyakorlati részébe. Ugyanis valóban az elengedhetetlen tiszti és vezetői kompetenciák közé tartozik a szervezeteink közrendvédelmi és bűnügyi szolgálati kutyás képességének az ismerete.

A szakosztályvezető zárásként azt is hozzátette, hogy az egyes rendvédelmi szervek és szolgálati kutyás szakterületek, valamint az egyes alkalmazási és képzési módszerek nem egymás ellenfelei, hanem egymás kiegészítői a tágabb közös cél – a hazai közbiztonság fenntartásának és erősítésének – megvalósítása érdekében.


Szöveg: Frigyer László, Nagy-Tóth Nikolett Ágnes

Fotó: Frigyer László