NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Járási Balesetmegelőzési Fórum társszervezője volt az MRTT

Harmadik alkalommal rendezték meg a Bicskei Rendőrkapitányság és a Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) közös szervezésében a Bicskei Járási Balesetmegelőzési Fórumot a Bicske Járási Hivatal konferenciatermében, melyen részt vett az MRTT elnökségi tagja, Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy is, aki köszöntő gondolataiban elmondta, hogy az életünket olyan mértékben befolyásolja a közlekedés, hogy nem lehet szó nélkül elmenni mellette. Julius Caesar korát idézte, aki korlátozta a közlekedést Rómában, ahol 250 ezer km-es kiépített úthálózat volt. A konferenciákat hasznos társasági összejöveteleknek tartja a vezérőrnagy, aki szerint csak kölcsönösen együttműködve tudunk eredményeket elérni.

Balázs Sándor r. alezredes, a Bicskei Rendőrkapitányság vezetője köszöntőjében a fórum témáit vette számba: balesetmegelőzés és a passzív biztonsági eszközök megfelelő használatának fontossága. A rendezvény céljaiként említette a közlekedéstudatos életfelfogás erősítését, a baleseti veszélyhelyzetek tudatos megelőzését és a balesetmegelőzés fontosságának hangsúlyozását. Szabó Vendel r. ezredes, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője hangsúlyozta, hogy a közlekedésbiztonsági témának mindig lesz aktualitása, országos kampány is indult a passzív biztonsági eszközök használatáról. 

A közúti balesetben elhunyt személyek egymillió lakosra vetített számait elemezte előadásában az Európai Unió országainak vonatkozásában Óberling József r. ezredes, az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője. Beszélt a személysérüléses balesetek okairól, okozóiról, és az innovatív eszközeikről is. A baleset-megelőzési tevékenység súlyponti elemei között tartja számon a sebesség nem megfelelő megválasztását, az elsőbbségi jog megsértését, a kanyarodásra vonatkozó szabályok be nem tartását. 

Major Róbert r. ezredes, az NKE Rendészettudományi Kar Közbiztonsági Tanszékének vezetője a passzív biztonsági eszközök használatának elméletét és gyakorlatát elemezte előadásában, melyben a mérnöki tevékenység, az oktatás, a nevelés és a rendészet szerepét hangsúlyozta a közúti közlekedési balesetek megelőzése körében, majd a forgalomellenőrzés fontosabb elveit vette számba.

Értékes gondolatokat fogalmazott meg a rendezvényen Erdélyi Péter igazságügyi közlekedési szakértő, Kaposvári Károly r. alezredes, közlekedésrendészeti osztályvezető, Borbély Zoltán közlekedési szakjogász és Pintér József r. főtörzszászlós, baleseti helyszínelő is.


Szöveg: Nagy-Tóth Nikolett Ágnes

Fotó: Nagy-Tóth Nikolett Ágnes