NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Kétnapos csapatszolgálati gyakorlat esőben és szárazon

A májusi szakmai gyakorlati héten a II. és III. évfolyam közrendvédelmi és közrendvédelmi rendőr szakirányos hallgatóknak kétnapos csapatszolgálati gyakorlatot szervezett a Közbiztonsági Tanszék.

Egy igazán esős májusi napon, május 16-án kutatás, zárás taktikai eljárásokhoz kapcsolódóan terepgyakorlatot hajtottak végre hallgatóink Gál Erika r. alezredes, valamint Hajnal Kornél r. alezredes vezetésével. A terepen rövid elméleti tananyag átismétlését követően törekedtek arra, hogy a hallgatók ne csak a konkrét feladatok végrehajtásával, hanem az alegységek irányításával kapcsolatos parancsnoki munkát is megismerjék és kipróbálhassák. Ennek keretében a szakaszok szinte minden egyes tagja megmérettetett a rajparancsnoki és szakaszparancsnoki feladatokban. Lehetőségük nyílt arra, hogy a parancsnoki munka gyakorlásának az alapjait, elsősorban a nyílt, egyértelmű és határozott kommunikációt gyakorolhassák. Mindezáltal saját bőrükön tapasztalták meg, hogy milyen komplex gondolkodást igényel az egységek magabiztos irányítása. A részfeladatok gyakorlása során jelentkező hibák, hiányosságok korrigálását, javítását követően egy összetett kutatási feladatot hajtottak végre. Ennek keretében egy sűrű, bokros, erősen fedett terület átvizsgálása történt meg, amelynek célja tárgyi bizonyítási eszközök megtalálása volt. 

A hallgatók másnap reggel közösen értékelték az előző napi foglalkozást, ahol megbeszélték a gyakorlaton tapasztalt nehézségeket és élményeket. Ezt követően – a tömegkezelési, tömegoszlatási gyakorlatra felkészülés keretében – közelebbről megismerkedtek a C.P.E. gyártmányú testvédővel. A hallgatók elsajátították a felszerelés szakszerű felvételének, levételének, illetve tárolásának módszereit, valamint megtapasztalták a védőfelszerelésben való mozgást. A gyakorlat különleges célja volt a hallgatók csoportban történő munkájának erősítése, a csapatmunka jelentőségének hangsúlyozása. A gyakorlati nap befejezéseként, a nyári csapatszolgálati felkészítésre való felkészülés jegyében a hallgatók segítséget nyújtottak a felszerelés fertőtlenítésében, majd ezt követően visszahelyezték azokat a raktárba.

Gál Erika r. alezredes a két gyakorlati nap értékelésekor hangsúlyozta, hogy a résztvevő állomány a feladatokat mindvégig eredményesen, az előírásoknak és a gyakorlati szempontoknak megfelelően, a rendkívül csapadékos időjárási körülmények ellenére is lelkesen, kiváló szinten hajtották végre. Major Róbert r. ezredes, a Közbiztonsági Tanszék vezetője kiemelte, hogy a hallgatók ízelítőt kaptak arról, milyen lehet éles helyzetben a napi munkavégzés a gyakorlati oldalon, illetve lehetőségük nyílt a csapatban való tevékenység személyes és parancsnoki tapasztalatainak megszerzésére is.


Szöveg: Hájas Balázs, Gál Erika, Deák József

Fotó: Gál Erika