NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Rendőrök kék barettben

A rendőrség Teve utcai központjában május 31-én, az ENSZ-békefenntartók nemzetközi napja alkalmából mutatták be a „Rendőrök kék barettben” című vaskos kötetet, amely „A rendőri békefenntartás, polgári válságkezelés kézikönyve” alcímet viseli.

Boda József nyugalmazott nemzetbiztonsági vezérőrnagy – az RTK korábbi dékánja – részben szerzője, részben szerkesztője volt a kötetnek, és számos békefenntartó misszió résztvevője, parancsnoka, több mint 35 évnyi nemzetközi rendészeti tapasztalat birtokosa. 

Régi adósságunkat törlesztjük ezzel a könyvvel – mondta a könyv megjelenése alkalmából –, hiszen több mint harminc éve beszélhetünk rendőri, egészen pontosan rendvédelmi kollégák részvételével végzett békefenntartásról. Lényegében ezt a munkát és tapasztalatot összegzi ez a kötet. Az első fejezetben kézikönyv-szerűen igyekeztem mindazt összefoglalni, amit egy rendőri békefenntartónak vagy polgári válságkezelőnek tudnia kell, valamint megismerkedhet az olvasó a rendőri békefenntartás és polgári válságkezelés történetével, továbbá a terület nemzetközi és hazai szereplőivel. A munka során használt fogalmaktól a biztonsági rendszabályokon keresztül a különböző nemzetközi szervezetek működéséig igyekeztem összefoglalni a legfontosabbakat. A könyv második részében, ahogy azt a hátsó borítón jelzem is, volt missziós kollégáim tapasztalatai olvashatók a Vietnámi Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottságban végzett ellenőri tevékenységtől az EBESZ-, az ENSZ-, az EU- és a NATO-műveletekig, illetve az egyéb, két- és többoldalú egyezmények alapján végrehajtott speciális feladatokig.

Van miről írni. A magyar rendőrök első alkalommal az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 1989-es namíbiai békefenntartó missziójában teljesítettek szolgálatot, azóta számos alkalommal vettek részt efféle munkában. Pozsgai Zsolt vezérőrnagy, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes a könyv bemutatóján méltatta Boda József a tárgyalt területen szerzett érdemeit, valamint magát a kötetet. Ahogy fogalmazott: a könyv több mint kézikönyv, abban egy páratlan szakember munkássága és több száz rendvédelmi békemisszióban részt vevő munkatárs tudása, tapasztalata összpontosul. Pintér Sándor belügyminiszter pedig az általa írt előszóban hangsúlyozza: „A kiadvány hiánypótló: az érdeklődők még nem vehettek a kezükbe a missziók tevékenységét átfogóan bemutató kötetet. Egyedülálló ez a könyv abban a tekintetben is, hogy személyes beszámolókat tartalmaz az 1989–2020 között végrehajtott műveletekben részt vevő büntetés-végrehajtási tisztektől, határőröktől, rendőröktől, vám- és pénzügyőröktől.”


Szöveg: Trencsényi Zoltán, Deák József

Fotó: Szabó Gabriella
https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/zsaru-magazin/rendorok-kek-barettben#3