NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Egyetemi tanári kinevezések a Sándor-palotában

Novák Katalin köztársasági elnök 123 egyetemi tanárnak adta át kinevezését. Elismerésben részesült a Rendészettudományi Kar (RTK) két oktatója: Christián László r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes, a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék vezetője és Restás Ágoston ny. tűzoltó alezredes, a Katasztrófavédelmi Intézet Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszékének a vezetője.

Az NKE oktatási rektorhelyettese, Christián László r. dandártábornok, jogász, az NKE Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszékének vezetője, több hazai felsőoktatási intézmény oktatója. Korábban dolgozott a Vám- és Pénzügyőrségen, majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. Az NKE RTK Rendészetelméleti Kutatóműhely alapító vezetője, a Magyar Rendészet főszerkesztője, több mint 150 publikáció szerzője. Christián László számos kitüntetés birtokosa, megannyi külföldi tanulmányúton vett részt az Egyesült Államoktól Kínáig. Fő kutatási területe a rendészet tárgykörében a magánbiztonság és az önkormányzati rendészet szerepe a 21. században.  

Restás Ágoston ny. tű. alezredes, az MTA Műszaki Tudományok Osztályának köztestületi tagja. Kutatási területei a katasztrófavédelem, a tűzoltóság erdőkben, vegetációban történő beavatkozási lehetőségeinek, oltás- és döntésmechanizmusainak, valamint a drónok felhasználási lehetőségeinek kutatása.

Egyetemi tanári címet az kaphat, aki rendelkezik doktori fokozattal, habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal, valamint az adott tudomány vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki.

A címet a köztársasági elnök adományozza, a kinevezésre a rektor, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság tehet javaslatot, amit a kulturális és innovációs miniszter terjeszt fel az államfőnek.


Szöveg: Sallai Zsófia, Nagy-Tóth Nikolett Ágnes

Fotó: Szilágyi Dénes