NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Tudományos tanácskozás a virtuális valóság jegyében

Szeptember 11. és 14. között tartotta hagyományos, évente megrendezendő tudományos konferenciáját és vezetőtestületi ülését az Európa rendészeti felsőoktatási intézményeit tömörítő szervezet (The Assosiation of European Police Colleges – AEPC). A Prágában, a Cseh Rendőrség Oktatási és Kiképzési Igazgatósága által megrendezett tanácskozás központi tematikája a virtuális valósághoz kötődő oktatásfejlesztési eszközök és módszerek bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok megosztása volt. A konferencián a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karát Kovács Gábor r. vezérőrnagy, dékán és Hautzinger Zoltán r. ezredes, oktatási dékánhelyettes képviselte. A háromnapos tanácskozást Norbert Leitner, az AEPC elnöke és a házigazda nevében Jan Pechacek r. ezredes köszöntötte, míg Kovács Gábor konferenciaindító előadást tartott a közös közszolgálati gyakorlat virtuális térben történő alkalmazhatóságáról. A konferencia közönsége ezt követően további tizenöt prezentációt ismerhetett meg, amelyek során nem egyszer élénk szakmai és tudományos vita alakult ki a virtuális valóság rendészeti felsőoktatásban történő alkalmazásának előnyeiről és hátrányairól.

A konferenciát az AEPC vezetőtestületi ülése (Governing Board meeting) követte, amelyen a résztvevők – több, a következő évben esedékes személyi változást érintő kérdés mellett – jóváhagyták az AEPC 2023. év második felének, illetve a 2024. évnek programját.


Szöveg: Hautzinger Zoltán, Nagy-Tóth Nikolett Ágnes 

Fotó: Hautzinger Zoltán