NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

A digitalizálódó világ kihívásai a jogalkotásban és jogalkalmazásban

A Rendészettudományi Kar Kriminológiai Tanszéke a Büntetőjogi Tanszékkel közösen konferenciát szervezett "Bűn és Büntetés IV. - A digitalizálódó világ kihívásai a jogalkotásban és jogalkalmazásban" címmel az egyetem Oktatási Központjában.

A közönség soraiban az országban megalakuló rendőrségi cybercrime egységek munkatársai is helyet foglaltak.

A konferencia elnöke Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, egyetemi tanár volt, aki nyitóbeszédében az információtechnológia igazságszolgáltatásra kifejtett hatásáról beszélt. Kitért a kibertérben működő bűnelkövetői körökre, illetve arra, hogy erre a jelenségre a tudománynak, a jogalkalmazásnak és jogalkotásnak egyaránt reagálnia kell. 

Nagy Richárd r. alezredes rendőrségi tanácsos, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság  Bűnügyi Főosztály Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály vezetője "Az online térben elkövetett bűncselekmények felderítésére  specializálódott egységek felállítása" címmel tartott előadást.  Beszélt a legújabb bűnügyi statisztikai adatokról, az internetes térben elkövetett bűncselekmények robbanásszerű növekedéséről. Kitért arra, hogy összesen háromszáz kollégát alkalmaznak erre a speciális területre országos, vármegyei és helyi szinten. Beszélt a szükséges eszközbeszerzésekről is.

Ezt követően Polt Péter egyetemi tanár, a Büntetőjogi Tanszék vezetője tartott előadást "A mesterséges intelligencia lehetséges hatásai a büntetőjogra" címmel. Előadásában kitért arra, hogy a mesterséges intelligencia, milyen büntetőjogi dogmatikai kérdéseket vet fel. Válhat-e például tettessé a mesterséges intelligencia? Van-e a mesterséges intelligenciának akarata, vannak-e érzelmei? Milyen kihívások elé fogja állítani a mesterséges intelligencia a jogalkotókat és jogalkalmazókat?

Ezt követően Barabás Andrea Tünde egyetemi tanár, a Kriminológiai Tanszék vezetője adott elő "Digitalizáció és bűnözés" címmel. Előadásában az internetes bűnözés vonatkozásában ismertetett statisztikai adatokat az elkövetők és az áldozatok vonatkozásában, másrészt a cybercrime kriminológia megközelítését mutatta be. 

 Pallo József bv. ezredes, egyetemi docens "Az okosbörtön mint a progresszív büntetés-végrehajtás új iránya" című előadását mutatta be. Ebben egy új megközelítést osztott meg a hallgatósággal a szabadságvesztés végrehajtása kapcsán. Ennek lényege a technikai eszközök alkalmazása a büntetés-végrehajtásban a biztonság és a humanizmus vezérelvei mentén.  

A kávészünetet követően Madai Sándor egyetemi docens mondta el kutatási eredményeit "Digitalizáció és megtévesztés" címmel. Beszélt a csalás jellegű bűncselekmények jogalkalmazási kérdéseiről, és ezek várható alakulásáról a digitalizáció fejlődésével összefüggésben. 

Majd Kiss Tibor r. alezredes, adjunktus fogalmazta meg gondolatait az "Ártalomcsökkentés online közösségekben" témában. Ennek során egy nemzetközi projekt keretében megvalósuló kutatás eredményeiről számolt be, mely a darkneten található kábítószer áruházak forgalmát elemzi. Megemlítette, hogy milyen szempontok szerint választanak a vásárlók az egyes áruházak és termékek között. Az előadás címéhez kapcsolódóan megemlítette, hogy a vásárlók folyamatosan termékértékeléseket írnak, amely segíti a későbbi vásárlókat a megvásárolandó drogok kiválasztásában, illetve az ezek által okozott ártalmak megelőzésében, csökkentésében. 

A konferencia utolsó elóadója Nagy Zoltán András egyetemi docens volt, aki "A modern technológiák és a jogi felelősség" címmel tartott előadást, melynek során a digitalizációról és a mesterséges intelligenciáról fogalmazta meg gondolatait.

A konferencia állófogadással zárult.


Szöveg: Sivadó Máté, Nagy-Tóth Nikolett Ágnes

Fotó: Bodó Pál


Címkék: Konferencia 2023