NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

99 rendőr tisztjelölt tett ünnepélyes esküt

Kilencedik alkalommal tettek hivatásesküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar első évfolyamos hallgatói, akik sikeresen túl vannak a hat hónapos rendészeti alapképzésen és a tisztjelölt vizsgán. Mindez február 7-én méltó keretek között zajlott a RIK auditóriumában Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány elöljáróságával. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes mellett megjelent Christián László r. dandártábornok, az NKE oktatási rektorhelyettese, Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Belügyminisztérium oktatási főszemlélője, Boda József ny. nb. vezérőrnagy, az NKE mellett működő Tanácsadó Testület belügyminiszter által delegált tagja, Balla József r. ezredes, az NKE RTK általános és fejlesztési dékánhelyettese, Fekete Csaba r. dandártábornok, az NKE RTK Rendvédelmi Tagozatának parancsnoka, Pinczésné Kiss Klára r. ezredes, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ megbízott igazgatója és Czene Csaba r. ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat szolgálatvezetője.

– „A tiszti állomány felkészültsége, hivatástudata meghatározza a rendőri szervek teljesítményét és eredményeit” – szögezte le köszöntőjében Pozsgai Zsolt. – „A sikeres tisztjelölt vizsgát követően ma esküt tettek, és rendőrszakmai képzettséget szereztek. Ezzel a rendőrség olyan tagjaivá váltak, akik képzettségüknek megfelelő szolgálati feladatokat láthatnak el, illetve szakmai gyakorlatot is végrehajthatnak. Felkészültségük alapján csak képzettségüknek megfelelő intézkedésekre jogosultak, azonban, mint a rendőrség tartaléka, jelentős erőt képeznek váratlan, nagyobb létszámot igénylő feladatokhoz. Úgy gondolom, a mai nappal letett esküvel hivatalosan is rendőrökké lettek, és a diákélet kötetlensége mellett a szolgálatellátás felelősségteljes oldalával is megismerkedhetnek.”

Köszöntőjében a rektorhelyettes felelevenített egy három évvel ezelőtti, ünnepi beszédet.

– „Egy idézettel szeretném kezdeni” – mondta Christián László. – „Meghatározó élmény volt számomra a Rendőrtiszti Főiskolán eltöltött idő. Nagyon sokat jelentett. Rendszerbe foglalt ismereteket szerezhettünk, amelyek életre szólóan megalapozták tudásunkat. Sok kiváló tanárom volt, köztük olyan emblematikus személyek, mint Németh Zsolt vagy Blaskó Béla. Amikor évekkel később a jogi egyetemet végeztem, büntetőjogból csak át kellett néznem az időközben megváltozott, különös részi tényállásokat, mert az RTF-es tudásom tökéletesen elég volt. A főiskola elvégzését követően lettem, kiváló tanulmányi eredményem miatt, soron kívül főhadnagy. Első vezetői tapasztalataimat körzeti megbízotti alosztályon szereztem, 24 évesen én voltam ott a legfiatalabb, a helyettesem majdnem kétszer annyi, de a beosztottak többsége is jóval idősebb volt, 40 év fölötti. Mindig lesznek kihívások és problémák, amelyeket meg kell oldani. Ha meg tudjuk őket oldani, akkor cselekedjünk így, ha viszont ez nem sikerül, akkor legalább éljük őket túl, ami nem egyenlő a begubózással. Szükséges hozzá ügyesség és aktivitás, amikhez képességek, képzettségek és tapasztalatok is kellenek, továbbá elszántság és akaraterő, melyeket nem lehet csak veszélyhelyzetben megszerezni. Apránként, folyamatosan kell fejleszteni magunkat, ahogy az élet nyújtja.” Így emlékezett pályafutása kezdetére Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány 2021-ben, a rendészeti felsőoktatás 50. évfordulóján. Megszívlelendő szavak. Önöknek is kiváló tanáraik vannak, csak vegyék őket észre, és bátran vállaljanak többet az átlagnál.”

Az ünnepségen ketten vehettek át Szent György Emlékérmet Balogh János r. altábornagytól: a rendvédelmi tisztjelöltek felkészítésében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Horváth Péter János r. őrnagy, az NKE évfolyamparancsnoka részesült a rangos kitüntetésben, illetve Bazsó-Decsov Dóra rendvédelmi igazgatási alkalmazott, az ORFK Személyügyi Főigazgatóság ügyviteli előadója, a Humánigazgatási Szolgálat munkatársa a rendvédelmi tisztjelöltekkel kapcsolatos személyügyi feladatok végrehajtása során nyújtott kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként.

– „Nagyon meglepődtem, és nagyon boldog is vagyok, de nem érzem teljesen a magaménak ezt az elismerést” – árulta el az ünnepség után Horváth Péter János. – „Abban viszont biztos vagyok, hogy kamatozni látszik az a munka, amit ebbe az évfolyamba belefektettem. Úgy jöttek ide, hogy előzőleg mind a 99-en sikeres tisztjelöltvizsgát tettek. Az arcukon látom, hogy boldogok és büszkék is, hogy már itt tartanak. Természetesen magam is büszke rendőr vagyok, és ennek április 1-én lesz harminc éve.”

– „Örülök, hogy én mondhattam elő az eskü szövegét, mert abban a pillanatban, ahogy az évfolyamtársaim elé kiálltam, még jobban átéreztem azt a felelősséget, ami mostantól folyamatosan jelen lesz az életemben” – magyarázta Rádi Roland rendvédelmi tisztjelölt. – „Felemelő tapasztalás volt, és ezzel az érzettel lépek a jövőbe.”

– „Majdnem könnyet ejtettem, hogy idáig eljutottam – ismerte el Jeles Panna rendvédelmi tisztjelölt. – Talán azért, mert második próbálkozásra vettek fel, és nagyon örültem, hogy sikerült. Nagy dolognak éreztem, és most is ez járt a fejemben. Megtisztelő, hogy egy lehetek ebből a 99-ből. A Himnusz alatt édesanyámra is gondoltam, aki rendre és fegyelemre nevelt, és a nővéremre, Jeles Evelin hadnagyra, aki tavaly végzett az NKE Rendészettudományi Karán, és most a XIII. Kerületi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán előadó. Jó érzés tudni, hogy büszkék rám.”


Szöveg: ORFK Kommunikációs Szolgálat, Nagy-Tóth Nikolett Ágnes

Fotó: Antal Norbert, ORFK Kommunikációs Szolgálat