NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Ludovika Scholars vendégprofesszor Koszovóból

A Ludovika Scholarship Program keretében Ahmet Nuredini, a Koszovói Köztársaság Rendőri Főigazgatóságának ezredese látogatott az NKE RTK-ra, és adott elő.

A Koszovói Közbiztonsági Egyetem 24 éves rendészet szakmai tapasztalattal rendelkező professzora március 18-22. között tett látogatást a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Doktori kutatásának területe az információbiztonság, és az ezzel kapcsolatos bűncselekmények. 

A vendég első előadására március 19-én került sor a Ludovika Campuson „Information security with the main focus on the criminal offenses related to the information security” („Információbiztonság, fókuszban az információbiztonságot támadó bűncselekmények”) címmel. 

A professzort Szabó Andrea püőr. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, valamint Gyurcsik Iván, a Ludovika Scholars programigazgatója köszöntötte. Az előadást megtisztelte jelenlétével a Kar dékánja, Kovács Gábor r. vezérőrnagy, valamint Szendrei Ferenc r. ezredes, a Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék vezetője, és a tanszék több munkatársa is. 

Nuredini előadásában ismertette a koszovói adatvédelemmel kapcsolatos főbb szabályokat, amelyek mind a nemzetközi, mind a hazai gyakorlattal rendkívül hasonlatosak. Értekezett a társadalmi érdekek kapcsán védelmet igénylő információk biztonsága és a személyes adatok mint alkotmányos jogok rációjáról, előre vetítve az egyetemes jogok majdani nemzetközi standardizálásának vízióját. Az információbiztonságról szólva kiemelte: a legnagyobb kockázati tényezőt az ember jelenti. Az előadás kitért arra, hogy milyen nehézségek terhelték a délszláv háborút követően a koszovói belbiztonsági szerveket a gyakorlott szakemberek megbízhatósága, a velük szemben felmerült esetleges kockázati tényezők, a bűnüldözés és bűnmegelőzés hatékonysága miatt. Ezt követően ismertette a kibertérben elkövetett legjellemzőbb bűncselekményeket, azok nemzetközi tendenciáit, majd beszámolt a különböző rendészeti szerveknél, az információbiztonság és az információk megszerzése érdekében végzett PhD kutatásáról. A számos szakmai példával és videóval színesített előadás végén a hallgatók kérdéseket intéztek az előadóhoz, amelyekre az előadó örömmel válaszolt.


Szöveg: Szabó Andrea, Deák József

Fotó: Bodó Pál