NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

A Lektorátus két oktatója előadást tartott a 25. Summer School of Psycholinguistics nemzetközi konferencián

Ürmösné Simon Gabriella lektorátusvezető egyetemi docens és Barnucz Nóra tanársegéd előadást tartott a The Institute for Hungarian and Applied Linguistics és a University of Pannonia szervezésében megrendezett 25. Summer School of Psycholinguistics nemzetközi konferencián: „The application of AR on English for law enforcement seminars in respect of flow” címmel. Az előadásukban prezentálták a Lektorátus nyertes pályázatait, és azokat az innovatív módszereket, melyeket a hallgatói motiváció- és figyelemfenntartás, valamint az élményalapú oktatás érdekében végeznek, különös tekintettel a kiterjesztett valóság szoftver használatával kapcsolatos flow élményre. Az előadásukban kitértek a nemzetközi kapcsolataikra, a Lektorátus kutatási területeire, továbbá a Dominek Dalma Lilla egyetemi docens által kifejlesztett flow alapú pedagógiai modellre egyaránt. Emellett felvázolták azokat a kutatási eredményeket, melyek a tradicionális és a digitális oktatás során a hallgatóknak nyújtott flow élményt, a bevonódást, a kihívást, az élményszerűséget, valamint a digitális kompetenciák fejlesztését mutatják be, továbbá az angol nyelvű szakmai terminológiák elsajátításának  sikerességét. A kiterjesztett valóság szoftver használatának eredményességét az is bizonyítja, hogy a kutatás korábban a PROFFORMANCE – Higher Education Teacher Award Call keretein belül rangos helyezést ért el az induló 130 nemzetközi pályázó között.

A nemzetközi pszicholingvisztikai konferencián, a plenáris előadók közül a texasi University of Houston, a University College London és a Trinity College Dublin intézményeiből prezentáltak kutatók a második nyelvelsajátítás neurokognitív korrelációiról, frazeológiákról, és a cochleáris implantátumokkal rendelkező kétnyelvű gyermekek beszédéről, valamint a nyelvi produkciójáról.

Emellett olyan prezentációk is elhangzottak, mint a többnyelvűek metalingvális tudatossága, morfológiai tudatosságfejlesztés, a Wenicke afázia kétnyelvűeknél, Jordán arab fonológiai variációk, magyar-angol kódváltások, tunéziai nyelv, konszekutív fordítás, beszédkopás a Magyarországon élő oroszok körében, olvasási fluencia vizsgálat, kései elsőnyelv jelnyelven és a kötőszó használata szkizofrénia spektrumzavar mellett.


Szöveg: Ürmösné Simon Gabriella, Nagy-Tóth Nikolett Ágnes

Fotó: Ürmösné Simon Gabriella