NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Német rendőrképzés magyar szemmel

Mensen Viktória németországi tanulmányai során, oktatói kérésére összehasonlította a magyar és német rendőrképzést. Most a megjelent cikkben szereplő német sajátosságokat közöljük.

Mensen Viktória, a münsteri nyugdíjbiztosítási alapképzés hallgatója Magyarországon született és nőtt fel, családja ma is ott él. Édesapja rendőr alezredes volt, édesanyja pedig ma is a rendőrségen dolgozik. Az ő beszámolója következik a német rendszer sajátosságairól:

Amikor a „Weltoffene Hochschulen” hálózatban részt vevő oktatóim megkérdezték tőlem, miként lesz Magyarországon rendőr valaki, ez hasonlít-e az NRW-ben (Észak-Rajna-Vesztfáliában) folytatott rendőrségi tanulmányokhoz, felvettem Magyarországon a fővárosban lévő Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanuló rendőr hallgatókkal a kapcsolatot, akik segítettek válaszaikkal.

A rendőrség, mint végrehajtó szerv, minden demokratikus állam fontos része. Ahhoz, hogy a rendőri tisztséget betölthessék, a jelölteknek különböző képességeket kell elsajátítaniuk. Emellett a jogrendszer a vérükben kell hogy legyen ahhoz, hogy stresszhelyzetekben is helyes döntéseket tudjanak hozni. 

Németország és Magyarország különböző módját választotta annak, hogy felkészítse jelöltjeit a tisztséggel járó kihívásokra. A rendőri feladatok alapvetően országos hatáskörbe tartoznak, míg Németországban a szövetségi államokéba.

A követelmények nagyon magasak. Mindkét országban a jelentkezők széleskörű egészségügyi vizsgálatokon esnek át. Németországban különböző kiérdemelt sportjelvényeket kell felmutatni a jelentkezéshez. A mentális alkalmasságvizsgálat tesztjeit a német jelentkezők online töltik ki.

A NRW-ben a rendőrjelöltek egy hároméves duális tanulmányi programban vesznek részt, amely három szakaszra tagolódik: elmélet elsajátítása, elmélet megszilárdítása, majd gyakorlati alkalmazása. Ezek a szakaszok különböző időszakokban váltják egymást. Az NRW-ben a specializáció (jelenleg) csak az első gyakorlatot követően lehetséges (a főiskola elvégzése után).

Mindkét tanulmányi programtípusban gyakoriak a vizsgák. Az NRW-ben a jelölteknek egy vizsga letételére két próbálkozási lehetőségük van. Ha a meghatározott időn belül nem sikerül a vizsgát letenni, az a pályafutás végét jelenti. Tanulmányaikat Bachelor-dolgozattal és kollokviummal fejezik be, a rendőrnek pedig államvizsgát kell tennie.

Külön köszönet a HSPV NRW hallgatóinak, valamint Hagen Balázsnak és Gombos Lilinek, a Rendészettudományi Kar hallgatóinak a segítségükért, valamint Deák József adjunktusnak a kapcsolatfelvétel lehetővé tételéért.


Szöveg: https://www.hspv.nrw.de/nachrichten/artikel/themenreihe-weltoffene-hochschulen-32
Mensen Viktória fordítása alapján, Deák József

Foto: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2024/04/11/rovid-mobilitason-nemetorszagban