NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Alumni emléklap átadás Nyiri Lajos ny. hőr ezredesnek

Kovács Gábor r. vezérőrnagy, az NKE RTK dékánja megbízásából, Balla József r. ezredes, általános- és fejlesztési dékánhelyettes a 97 éves Nyiri Lajos nyugállományú határőr ezredesnek otthonában adta át az Alumni emléklapot.

A nyugállományú határőr ezredes, mint mondta, máig büszke a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia határőr szakán 58 éve kapott diplomájára, majd megosztotta a határrendészetben töltött szolgálati évei során szerzett érdekes és emlékezetes történeteit. Élményszerűen felidézte több évtizedes határőr szolgálatát, és mély emberi bölcsességgel beszélt munkásságáról, családjáról, büszkeségeiről, szeretett városáról, Nagykanizsáról: „Mindig arra törekedtem, hogy becsülettel helytálljak, sosem feledve, honnét jöttem!” idézve a „Küzdelmes esztendők” című visszaemlékezéséből, amely a „Tanulmány a magyar határőrizet történetéből” c. kötetben jelent meg.

Az emléklap méltó elismerése Nyiri Lajos nyugállományú határőr ezredes haza szolgálatában hűséggel és kitartással tanúsított évtizedeinek.