NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Általános és fejlesztési dékánhelyettes

Dr. Balla József r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
tanszékvezető, egyetemi docens   

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 321.
Telefon: +36-1-432-9000/19-285, +36-1-432-9217
Mellék: 19-285
E-mail: Balla.Jozsef@uni-nke.hu
             rtk.afdh@uni-nke.hu

 

Titkárság:

Czink Mónika
titkársági előadó

Oktatási Központ III. emelet 322.
Telefon: +36-1-432-9000/19-304, +36-1-432-9217
Mellék: 19-304
E-mail: Czink.Monika@uni-nke.hu

 

Az általános és fejlesztési dékánhelyettes feladatai:

  • a Karon megvalósuló tervszerű munkavégzés támogatása, illetve a feladatköréhez közvetlenül tartozó vezetői tevékenység felügyelete;
  • a tantervi oktatás kivételével a hallgatók kiképzésével, rendészeti szocializációjával, az elhelyezésükkel és a tisztjelöltek NKE tv. 30. § (2) bekezdésében rögzített feladatokra történő alkalmazásával kapcsolatos feladatok végrehajtásának felügyelete;
  • a tisztjelölti vizsga és a tisztavatás tervezési és lebonyolítási feladatainak felügyelete;
  • a Kar Alumni feladatainak tervezése és azok végrehajtásának felügyelete;
  • az Egyetem Intézményfejlesztési Tervével összhangban a kari fejlesztési feladatok tervezése, azok végrehajtásának felügyelete és irányítása;
  • a Kart érintő pályázatkezelési és projektmegvalósítási eljárások irányítása, a kiemelt kari fejlesztési programok felügyelete és vezetése;
  • a Kart érintő pályázati, kutatás-fejlesztési és innovációs programok koordinációja és felügyelete, valamint a vállalati kapcsolatok fejlesztésével összefüggő feladatok irányítása;
  • a Kar kutatási-fejlesztési és innovációs együttműködéseinek ösztönzése, a végrehajtásuk felügyelete, kapcsolattartás az érintett rendvédelmi szervekkel és a NAV-val;
  • a feladatkörébe tartozó rendezvények koordinálása;
  • mindazok a feladatok, amelyeket az egyetemi és kari szabályzatok, a rektor, valamint a dékán a feladatkörébe utalnak.