NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Dékáni hivatalvezető

Dr. Szilágyi Emese bv. alezredes
hivatalvezető

Oktatási Központ V. emelet 506.
Telefon: +36-1-432-9162, +36-1-432-9000/19-139
Mellék: 19-139
E-mail: szilagyi.emese@uni-nke.hu
             rtk_dekani_hivatal@uni-nke.hu

Dékáni Hivatal
Oktatási Központ V. emelet 505.

Pintér Dorottya
titkársági főreferens

Telefon:+36-1-432-9162, +36-1-432-9000/19-136
Mellék: 19-136
E-mail: pinter.dorottya@uni-nke.hu

Győrfi Adrienne bv. őrnagy
igazgatási referens

Oktatási Központ III. emelet 327.
Telefon: +36-1-432-9000/19-459
Mellék: 19-459
E-mail: Gyorfi.Adrienne@uni-nke.hu

Kiss Gábor r. alezredes
kiemelt főreferens

Oktatási Központ III. emelet 328.
Telefon: +36-1-432-9000/19-116
Mellék: 19-116
E-mail:  Kiss.Gabor@uni-nke.hu

 

A dékáni hivatalvezető feladatai:

 • a Kari Tanács üléseinek tervezése, előkészítése, lebonyolítása;
 • a kari tanácsi döntések végrehajtásával kapcsolatos tevékenység irányítása;
 • Dékáni Tanács valamint a Kari Vezetői Értekezlet titkári feladatainak ellátása;
 • a Kar egységes igazgatási rendjének kialakítása, különös tekintettel a kari folyamatszabályozásra;
 • a Kar havi, éves tevékenységének tervezése, tervezési adatok szolgáltatása az Egyetem központi szervezeti egységei részére;
 • a kari szabályzatok, belső utasítások elkészítésének, felülvizsgálatának és közzétételének szervezése és irányítása;
 • a kari ügyviteli tevékenység koordinálása;
 • a Kar egységes megjelenésének, kommunikációjának biztosítása összhangban a központi marketinggel és PR-ral;
 • a Dékáni Hivatal felelősségi körébe tartozó rendezvények előkészítése;
 • kapcsolattartás az Egyetem központi egységeivel;
 • a kar hallgatói tanulmányi ügyeinek intézésével, a kar által meghirdetett képzések tekintetében a felvételi eljárással összefüggő feladatok végrehajtásának irányítása.

A dékáni hivatalvezetőt távollétében az Igazgatási Osztály vezetője helyettesíti.

A dékáni hivatalvezető rendszeresen beszámol a dékánnak a Dékáni Hivatal által ellátott feladatokról.