NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Igazgatási osztályvezető

Igazgatási osztályvezető

dr. Kovács Anikó
mb. osztályvezető

Oktatási Központ 2. emelet 223.
Telefon: +36-1-432-9000/19-343
Mellék: 19-343
Email: kovacs.aniko@uni-nke.hu

Ügyvivő szakértő/referens (igazgatási-koordinációs)

Ali Krisztina
Oktatási Központ 2. emelet 223.
Telefon: +36-1-432-9000/19-314
Mellék: 19-314
Email: ali.krisztina@uni-nke.hu

Ügyvivő szakértő/főreferens (igazgatási)

Deák-Baksai Éva
Oktatási Központ 3. emelet 344.
Telefon: +36-1-432-9000/19-183
Mellék: 19-183
E-mail: baksai.eva@uni-nke.hu

Az igazgatási osztályvezető feladatai:

  • az Igazgatási Osztály munkájának szervezése, irányítása és ellenőrzése; a vonatkozó szabályzatok maradéktalan betartatása és annak ellenőrzése;
  • gazdasági és humánpolitikai előkészítő feladatok ellátása;
  • a Kari Tanács és a kari testületek működésének adminisztratív támogatása;
  • a dékáni hivatalvezető feladatkörébe tartozó szakmai feladatok ellátása, szervezése, támogatása;
  • a dékáni hivatalvezető – mint a Kari Tanács titkára – tevékenységének szakmai támogatása, a Kari Tanács üléseinek tervezése, előkészítésük koordinálása, a kari tanácsi előterjesztések, határozatok tárolása;
  • a Kar havi, éves tevékenységének tervezése, tervezési adatok szolgáltatása az egyetem központi szervezeti egységei részére;
  • a Kari Tanács döntéseinek végrehajtásával kapcsolatos szervezési tevékenység ellátása;
  • a kari ügyviteli tevékenységének végzése, szabályozása, koordinálása.
  • kari szintű szabályzók előkészítése, más kari szervezeti egység, testület, személy által előkészített kari szintű szabályzó véleményezése, a Kar szabályozási környezetének vizsgálata, szükség esetén javaslattétel a módosításokra, az egyetemi szabályzatok, utasítások tervezeteinek véleményezése.