Igazgatási osztályvezető

Igazgatási osztályvezető

dr. Kovács Anita Éva r. alezredesdr. Kovács Anita Éva r. alezredes
osztályvezető

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ V. emelet 507.
Telefon: +36-1-432-9000
Mellék: 19-127
E-mail: kovacs.anita.eva@uni-nke.hu

Jogi szakreferens

dr. Széki Aletta

Oktatási Központ III. emelet 350.
Telefon: +36-1-432-9000
Mellék: 20-783
E-mail: szeki.aletta@uni-nke.hu

Ügyvivő szakértő/főreferens (jogi)

dr. Takács Dániel

Oktatási Központ III. emelet 327.
Telefon: +36-1-432-9000
Mellék: 19-314
E-mail: takacs.daniel@uni-nke.hu

Igazgatási főelőadó

Szép Katalin Éva

Oktatási Központ II. emelet 257.
Telefon: +36-1-432-9000
Mellék: 19-454
E-mail: szep.katalin.eva@uni-nke.hu

Az igazgatási osztályvezető feladatai:

  • az Igazgatási Osztály munkájának szervezése, irányítása és ellenőrzése; a vonatkozó szabályzatok maradéktalan betartatása és annak ellenőrzése;
  • gazdasági és humánpolitikai előkészítő feladatok ellátása;
  • a Kari Tanács és a kari testületek működésének adminisztratív támogatása;
  • a dékáni hivatalvezető feladatkörébe tartozó szakmai feladatok ellátása, szervezése, támogatása;
  • a dékáni hivatalvezető – mint a Kari Tanács titkára – tevékenységének szakmai támogatása, a Kari Tanács üléseinek tervezése, előkészítésük koordinálása, a kari tanácsi előterjesztések, határozatok tárolása;
  • a Kar havi, éves tevékenységének tervezése, tervezési adatok szolgáltatása az egyetem központi szervezeti egységei részére;
  • a Kari Tanács döntéseinek végrehajtásával kapcsolatos szervezési tevékenység ellátása;
  • a kari ügyviteli, minősített adatkezelői tevékenység végzése, szabályozása, koordinálása.