Igazgatási osztályvezető

Igazgatási osztályvezető

dr. Kovács Anita Éva r. alezredes
mb. osztályvezető

Oktatási Központ V. emelet 507.
Telefon: +36-1-432-9000
Belső: 19-127
E-mail: kovacs.anita.eva@uni-nke.hu

Igazgatási főreferens (humánigazgatási)

dr. Varga Petra Dorottya

Oktatási Központ III. emelet 327.

Telefon: +36-1-432-9000
Belső: 19-459

E-mail: varga.petra@uni-nke.hu

Igazgatási referens

Péter-Szabó Krisztina

Oktatási Központ III. emelet 327.

Telefon: +36-1-432-9000
Belső: 19-315

E-mail: peter-szabo.krisztina@uni-nke.hu

Igazgatási főelőadó

Szép Katalin Éva

Oktatási Központ II. emelet 257.

Telefon: +36-1-432-9000
Belső: 19-454

E-mail: szep.katalin.eva@uni-nke.hu

Az igazgatási osztályvezető feladatai:

  • az Igazgatási Osztály munkájának szervezése, irányítása és ellenőrzése; a vonatkozó szabályzatok maradéktalan betartatása és annak ellenőrzése;
  • gazdasági és humánpolitikai előkészítő feladatok ellátása;
  • a Kari Tanács és a kari testületek működésének adminisztratív támogatása;
  • a dékáni hivatalvezető feladatkörébe tartozó szakmai feladatok ellátása, szervezése, támogatása;
  • a dékáni hivatalvezető – mint a Kari Tanács titkára – tevékenységének szakmai támogatása, a Kari Tanács üléseinek tervezése, előkészítésük koordinálása, a kari tanácsi előterjesztések, határozatok tárolása;
  • a Kar havi, éves tevékenységének tervezése, tervezési adatok szolgáltatása az egyetem központi szervezeti egységei részére;
  • a Kari Tanács döntéseinek végrehajtásával kapcsolatos szervezési tevékenység ellátása;
  • a kari ügyviteli, minősített adatkezelői tevékenység végzése, szabályozása, koordinálása.