NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Oktatási dékánhelyettes

Dr. Hautzinger Zoltán r. ezredesDr. Hautzinger Zoltán r. ezredes
tanszékvezető egyetemi docens

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 332.
Telefon: +36-1-432-9011, +36-1-432-9000/19-188
Mellék: 19-188
E-mail: hautzinger.zoltan@uni-nke.hu
             rtk.odh@uni-nke.hu

Titkárság:

Oktatási Központ III. emelet 330.

Szépe Györgyné Kiss Terézia
titkársági adminisztrátor

Telefon: +36-1-432-9015, +36-1-432-9000/19-188
Mellék: 19-188
E-mail: kiss.terezia@uni-nke.hu  

Oktatási referens

Tóth Bettina

Oktatási Központ III. emelet 329.
Telefon: +36-1-432-9000/19-389
Mellék: 19-389
E-mail: toth.bettina@uni-nke.hu

Képzésfejlesztési referens

Mikóczi Márta

Oktatási Központ III. emelet 329.
Telefon: +36-1-432-9174, +36-1-432-9000/19-162
Mellék: 19-162
E-mail: mikoczi.marta@uni-nke.hu 

Az oktatási dékánhelyettes feladatai:

  • az egyetemi és kari szabályzatok végrehajtásának keretében a Kar oktatásszervezői munkájának szakmai felügyelete;
  • a szak- és szakirányfelelősök munkájának szakmai felügyelete;
  • az átoktatással és az Egyetemi Közös Modul, valamint a Ludoviceum közös tantárgycsoport működtetésével kapcsolatos kari feladatok szervezése és irányítása;
  • a kari minőségügyi vezetői feladatok ellátása;
  • a tagsággal járó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése az egyetemi és kari szabályzatok által meghatározott testületekben;
  • feladatkörébe tartozó előterjesztések és beszámolók előkészítése;
  • kapcsolattartás az egyetem központi oktatásirányítási egységeivel valamint a Hallgatói Önkormányzat Kari szervezetével;
  • mindazok a feladatok, amelyeket az egyetemi és kari szabályzatok, a rektor valamint a dékán feladatkörébe utalnak.