NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Tanulmányi osztályvezető

Tanulmányi osztályvezető

dr. Verhóczki János r. ezredes
rendőrségi főtanácsos

Oktatási Központ I. emelet 131.
Telefon: +36-1-432-9172, +36-1-432-9000/19-172
Mellék: 19-172
Email: verhoczki.janos@uni-nke.hu
            tanulmanyi.rtk@uni-nke.hu

Titkárság

Oktatási Központ I. emelet 132.
Telefon: +36-1-432-9173, +36-1-432-9000/19-173
Mellék: 19-173
E-mail: tanulmanyi.rtk@uni-nke.hu

Natchevné Geiszler Zsuzsanna

E-mail: Natchevne.Geiszler.Zsuzsanna@uni-nke.hu

A tanulmányi osztályvezető feladatai:

 • a Tanulmányi Osztály munkájának szervezése, irányítása és ellenőrzése;
 • a tanulmányi ügyintézők munkájának irányítása, felügyelete és ellenőrzése;
 • a vonatkozó szabályzatok maradéktalan betartatása és annak ellenőrzése;
 • a felvételi eljárás és a hozzá kapcsolódó tájékoztató munka (felvételi tájékoztató, kari honlap, tájékoztató kiadvány, nyíltnap) szervezése;
 • a Tanulmányi Osztály feladatkörébe tartozó iktatási, adat-és titokvédelmi feladatok szervezése;
 • a hallgatói tájékoztatás szervezése;
 • hitelesítési folyamatok irányítása és felügyelete;
 • az osztály által használt bélyegzők nyilvántartása;
 • tanulmányi cselekmények hitelességének ellenőrzése;
 • a hallgatói nyilvántartáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás és tájékoztatás ellenőrzése, jóváhagyása;
 • kapcsolattartás az Egyetem központi szervezeti egységei és a testületek vezetőivel;
 • kapcsolattartás a kari HÖK képviselőivel;
 • diákigazolvány matricák, nyomtatványok rendeléséhez és nyilvántartásához kapcsolódó feladatok ellenőrzése és jóváhagyása;
 • szigorú számadású nyomtatványok tárolásának, nyilvántartásának szervezése;
 • oklevelek, másodlatok, oklevél igazolások kiállítása, nyilvántartása;
 • megszűnt jogviszonyú hallgatókkal kapcsolatos iratkezelés koordinálása;
 • FIR hibák javításának kari szintű koordinációja;
 • a diplomaosztó megszervezése,
 • az ösztöndíjak megállapításának és kifizetésének ellenőrzése;
 • a Tanulmányi Osztály képviselete az egyetemi szabályzatok által meghatározott testületekben;
 • a Hallgatói Tanulmányi, Vizsga-, és Szociális Ügyek Bizottsága valamint a Kreditátviteli és Validációs Bizottság titkári feladatainak ellátása;
 • a tanulmányi ügyekben hozott vezetői és bizottsági döntések végrehajtása, végrehajtatása;
 • mindazok a feladatok, amelyeket az egyetemi és kari szabályzatok, valamint a dékán feladatkörébe utalnak.

Az egyetemi szabályzatok vonatkozó rendelkezései szerint feladatkörében kiadmányozási jogot gyakorol.