Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője

dr. Simon Attila r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
mesteroktató
Rendvédelmi Tagozat parancsnokadr. Simon Attila r. ezredes

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium II. emelet 203.
Telefon: +36-1-432-9129
Belső: 19-117, 19-130
E-mail: simon.attila@uni-nke.hu
            rtk_rkni@uni-nke.hu

Titkárság

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium II. emelet 204.

Madarász Gyöngyvér
főmunkatárs
intézeti adminisztrátor

Telefon: +36-1-432-9167
Belső: 19-130
E-mail: madarasz.gyongyver@uni-nke.hu

Az intézetvezető feladatai:

  • Az intézetvezető feladatait a dékán alárendeltségében, a dékán irányítása és feladatszabása alapján, a dékánhelyettesek – feladatkörükbe tartozó – szakmai felügyeletével végzi.
  • Az Intézet gondoskodik a szervezeti kultúra megismertetésével, a speciális fizikaikondicionális felkészítéssel, a rendőri intézkedések gyakorlati elsajátításával, az alaki képzéssel, valamint a lövészeti kiképzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról. A rendészeti szocializációt középpontba állító nevelési módszerek alkalmazásával gondoskodik a hallgatók megfelelő attitűdjének kialakításáról. Végzi továbbá a rendvédelmi szerveknél használt informatikai rendszerek megismertetésével kapcsolatos feladatok végrehajtását. Tevékenységét a Kar oktatási és tudományos kutatási tevékenységére figyelemmel, azzal összhangban hajtja végre.
  • Az intézetvezető rendszeres kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, segíti nevelőmunkájukat, kikéri véleményüket a hallgatókkal kapcsolatos ügyekben, közreműködik az egyéni problémák megoldásában, továbbá gondoskodik a kari rendezvényekkel összefüggő vezénylő-parancsnoki feladatokról.
  • A szolgálati út betartásával biztosítja a rendvédelmi szervekkel a gyakorlati képzés vonatkozásában történő együttműködést, továbbá a szakmai gyakorlatok megszervezését, valamint az NKE tv.  30. § (2) bekezdésben meghatározott feladatok szükség szerinti megszervezését, lebonyolítását, a hallgatók ezzel kapcsolatos koordinálását.
  • Gondoskodik a rendészeti gyakorlati képzés, az őr-, járőr, csapatszolgálati, járőrvezetői és a rendőri intézkedésekkel kapcsolatos kiképzés végrehajtásáról, az utasítások és parancsokhoz való helyes viszonyulás, valamint a szakirányú végrehajtó szolgálati ismeretek elsajátításáról.

Az Intézet keretében működő szervezeti egységek:

  • Diószeghy Utcai Kollégium,
  • Intézkedéstaktikai és Informatikai Csoport,
  • Rendvédelmi Tagozat.