NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Dr. Mészáros Bence r. ezredes 
tanszékvezető, egyetemi docens

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 331.
Telefon: +36-1-432-9075, +36-1-432-9000/19-201
Mellék: 19-201
E-mail: meszaros.bence@uni-nke.hu
             rtk.tndh@uni-nke.hu

Titkárság:

Garai Zsuzsanna
titkársági asszisztens

Oktatási Központ  II. emelet 232.
Telefon: +36-1-432-9000/19-457
Mellék: 19-457
E-mail: garai.zsuzsanna@uni-nke.hu

A tudományos és nemzetközi dékánhelyettes feladatai:

 • a kari szintű tudományszervezési feladatok irányítása, a tudományos minőség növelésének támogatása;
 • az oktatók, kutatók tudományos teljesítményének nyomon követése;
 • a Kar tudománymetriai mutatóinak figyelemmel kísérése és indokoltság szerint, de tanévenként legalább egy alkalommal való értékelése;
 • az oktatói előmenetelt, illetve a címek adományozását érintő kérdésekben véleményezés és javaslattétel;
 • a tehetséggondozás kari rendszerének működtetése különös tekintettel a tudományos diákköri szervezet és a Szent György Szakkollégium tevékenységére;
 • a tagsággal járó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése az egyetemi és kari szabályzatok által meghatározott testületekben;
 • a nemzetközi oktatási, kutatási együttműködési kapcsolatok fejlesztése;
 • a nemzetközi képzési programok megszervezésének támogatása;
 • az éves kari külföldi kiküldetési és vendégfogadási terv elkészítése és végrehajtásának figyelemmel kísérése;
 • a nemzetközi hallgatói, oktatói és munkatársi mobilitás koordinálása;
 • a külföldi delegációk fogadásának előkészítése és koordinálása;
 • a feladatkörébe tartozó rendezvények koordinálása;
 • mindazok a feladatok, amelyeket az egyetemi és kari szabályzatok, a rektor, valamint a dékán feladatkörébe utalnak.