NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Dékáni köszöntő

Kedves Olvasó!

Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar munkatársai és hallgatói nevében is köszöntöm Önt honlapunkon!

A Rendészettudományi Kar – az Egyetem jogelőd intézményei rendészeti képzéseinek jogutódjaként, azok hagyományait tisztelettel ápolva – a magyar felsőoktatásban egyedüliként biztosít felsőfokú rendészeti képzést.

A Kar a rendészeti ágazat szervei, így különösen a Rendőrség, a Büntetés-végrehajtási Szervezet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, továbbá a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a magánbiztonsági, illetve az önkormányzati szféra számára képez tiszti, közalkalmazotti, köztisztviselői munkakörök betöltésére hivatott, felsőfokú szakképzettségű rendészeti szakembereket.

A Karon az alapképzések (BA), a mesterképzések (MA), a doktori képzés (PhD) és a felsőfokú szakirányú továbbképzések is megtalálhatók. A Kar hallgatói nappali munkarendben három- és négy éves, levelező munkarendben három éves alapképzési, valamint levelező munkarendben két éves mesterképzési szakokon folytatják tanulmányaikat, valamint rendelkezünk három féléves szakirányú továbbképzésekkel is. Honlapunkon – többek között – képzéseinkről is tájékozódhatnak.

Intézményünk céljai közé tartozik, hogy az egységes egyetemi oktatás keretében hozzájáruljon a közszolgálati szakemberek képzéséhez és továbbképzéséhez. A Karhoz tartozó Rendészettudományi Doktori Iskola lehetőséget biztosít, hogy a rendészet területén nappali- és levelező képzési formában tudományos fokozatot szerezzenek doktoranduszaink.

A Rendészettudományi Kar a hazai és a nemzetközi rendészeti felsőoktatás elismert tudományos műhelyévé vált, ezen kívül széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, megnyitva a lehetőséget hallgatóink számára, hogy az Erasmus hallgatói mobilitási program keretében külföldi (rész) képzésekben is részt vegyenek.

Az Egyetem és a Kar vezetése elkötelezte magát az oktató-nevelő munka teljes rendszerének megújítása mellett, kiemelt figyelmet szentelve a gyakorlatias oktatásra. A Karon tanuló hallgatói éveket a kiváló oktatási rendszer, a magas szintű szakmai felkészítés, a szakmai gyakorlatok, a számtalan lehetőség és a színes, aktív hallgatói élet teszi feledhetetlenné.

Az oktatóink hitvallása: a legjobb hallgatóknak, a legkiválóbb oktatók által, a legkorszerűbb tananyagot, a legmodernebb, XXI. századi módszertannal oktatjuk, így járulunk hozzá ahhoz, hogy az Egyetem olyan végzetteket bocsásson ki, akik korszerű és használható tudással rendelkeznek, képesek és készek az új helyzetekhez való folyamatos alkalmazkodásra, a fejlődésre, a vezetői feladatok ellátására.

Tisztelt Érdeklődő!

Bízom benne, hogy felkeltettük érdeklődését és honlapunk folyamatosan megújuló tartalma elegendő információt nyújt intézményünkről, terveinkről, képzéseinkről, munkánkról, eredményeinkről, a Kari közösségről.

Amennyiben kérdése merülne fel, szívesen állunk rendelkezésére személyesen, vagy a honlapon feltüntetett elérhetőségeken.

Dr. Kovács Gábor rendőr vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos, tanszékvezető egyetemi tanár
dékán