Néhány fontos információ az intézményről

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara a Rendőrtiszti Főiskola jogutóda 2012. január 1-től.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar a Rendőrség, a Büntetés-végrehajtási Szervezet, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a magánbiztonsági szféra különböző területein meghatározott szakirányú felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök betöltéséhez szükséges képzést biztosítja.

A 2016/2017 tanévtől a rendészeti képzésekre nappali munkarendre felvett hallgatók már "tisztjelölti" jogállásban tanulnak. A "polgári" hallgatók a legtöbb esetben költségtérítéses formában vesznek részt a képzésben. Az I. évfolyamos tisztjelölt hallgatók a tanulmányaikat a felsőbb évfolyamoktól eltérően augusztus 20-a körül már megkezdik, számukra a beiratkozás napjától kezdődően az első tanév végéig a térítésmentes kollégiumi elhelyezés igénybevétele - a képzési napnak nem minősülő napok kivételével - kötelező. Ebben az időszakban térítésmentesen napi háromszori étkezésre jogosultak. Másod-, harmadévfolyamon a tisztjelöltek a képzési napokon térítésmentes ebéd igénybevételére jogosultak és térítés ellenében a Szálló kapacitásának függvényében igényelhető elhelyezés. A tanulmányaikat korábban megkezdett hallgatók ilyen kedvezményben nem részesülnek.

A hallgatók a karon a rendészeti szervek által biztosított formaruhát viselik, és az ott megkövetelt alaki és formai követelmények szerint élnek. A nappali munkarendes „ösztöndíjas” hallgatókkal tanulmányi idejükre a rendészeti szervek ösztöndíjszerződést kötnek, a rendészeti szervek hivatásos állományában lévő, ún. "kettős jogállású" hallgatók folyamatosan illetményben részesülnek.

Hallgatói összlétszám nappali munkarendben: 588 fő,
levelező munkarendben: 865 fő
Az oktatási egységek száma: 5 intézet 16 tanszékkel, 1 központ, 6 önálló tanszék
Az oktatók száma  
142 fő
A szakok száma 6 BA-szak 23 szakiránnyal
3 MA-szak 2 szakiránnyal 7 specializációval
8 szakirányú továbbképzési szak
A hallgatói teljesítmény mérésének formái:
gyakorlati jegy
félévközi értékelés
beszámoló
kollokvium
szigorlat
záróvizsga
Heti átlagos óraszám, kötelező elfoglaltság:
35-40 óra, valamint
az I. és a II. tanév befejezése után: 4-4 hetes,
a 8. félévben 2 hetes szakmai gyakorlat.
Alapképzés bemeneti követelménye a nyílt
beiskolázású nappali munkarendes szakirányokon
az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy
ukrán, szerb-horvát, beás, lovári, orosz, illetve kínai
nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Az oklevél megszerzésének sajátos feltételei: az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy
ukrán, szerb-horvát, beás, lovári, orosz, illetve kínai
nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Az oktatás színhelyei: az Egyetem területe és objektumai
Nyelvoktatás van
A képzést segítő technikai feltételek nyelvi labor, számítástechnikai labor, szakkabinetek
Internet-hozzáférés a hallgatók számára
van
Kollégium
2 ágyas szobák
Kollégium-díj: 22.000,- Ft/hó/fő
Egyéb lehetőségek menza,
sportolási lehetőség,
szakkönyvtár,
olvasóterem