Néhány fontos információ az intézményről

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara a Rendőrtiszti Főiskola jogutóda 2012. január 1-től.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar a Rendőrség, a Büntetés-végrehajtási Szervezet, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a magánbiztonsági és az önkormányzati rendészeti szféra különböző területein meghatározott szakirányú felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök betöltéséhez szükséges képzést biztosítja.

A 2016/2017 tanévtől a rendészeti képzésekre nappali munkarendre felvett hallgatók már "tisztjelölti" jogállásban tanulnak. A "polgári" hallgatók a legtöbb esetben költségtérítéses formában vesznek részt a képzésben. Az I. évfolyamos tisztjelölt hallgatók a tanulmányaikat a felsőbb évfolyamoktól eltérően augusztus 20-a körül már megkezdik, számukra a beiratkozás napjától kezdődően az első tanév végéig a térítésmentes kollégiumi elhelyezés igénybevétele - a képzési napnak nem minősülő napok kivételével - kötelező. Ebben az időszakban térítésmentesen napi háromszori étkezésre jogosultak. Másod-, harmad-, negyed évfolyamon a tisztjelöltek a képzési napokon térítésmentes ebéd igénybevételére jogosultak és térítés ellenében a kollégium kapacitásának függvényében igényelhetnek elhelyezést.

A hallgatók a karon a rendészeti szervek által biztosított formaruhát viselik, és az ott megkövetelt alaki és formai követelmények szerint élnek. A nappali munkarendes „ösztöndíjas” hallgatókkal tanulmányi idejükre a rendvédelmi szervek ösztöndíjszerződést kötnek, a rendvédelmi szervek hivatásos állományában lévő, ún. "kettős jogállású" hallgatók folyamatosan illetményben részesülnek.

Hallgatói összlétszám nappali munkarendben: 570 fő,
levelező munkarendben: 936 fő
Az oktatási egységek száma: 1 intézet, 1 lektorátus, 19 önálló tanszék, 3 Katasztrófavédelmi Intézethez tartozó tanszék, 2 Nemzetbiztonsági Intézethez tartozó tanszék
Az oktatók száma  
189 fő
A szakok száma 5 BA-szak 21 szakiránnyal, 3 specializációval
3 MA-szak 2 szakiránnyal 8 specializációval
8 szakirányú továbbképzési szak
A hallgatói teljesítmény mérésének formái:
gyakorlati jegy
félévközi értékelés
beszámoló
kollokvium
szigorlat
záróvizsga
Heti átlagos óraszám, kötelező elfoglaltság:

35-40 óra, valamint
3 éves képzésben az I. és a II. tanév befejezése után: 4-4 hetes, a 6. félévben 2 hetes szakmai gyakorlat.
4 éves képzésben az I., II. és III. tanév befejezése után: 4-4 hetes, a 8. félévben 2 hetes szakmai gyakorlat

Alapképzés bemeneti követelménye a nyílt
beiskolázású nappali munkarendes szakirányokon
  • legalább egy tárgyból emelt szintű érettségi,
  • az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán, szerb-horvát, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Az oklevél megszerzésének sajátos feltételei: az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán, szerb-horvát, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Az oktatás színhelyei: az Egyetem területe és objektumai
Nyelvoktatás van
A képzést segítő technikai feltételek nyelvi labor, számítástechnikai labor, kriminalisztikai labor, szakkabinetek, uszoda, kondicionáló terem, akadálypálya, fedett és szabadtéri sportlétesítmények, uszoda, lőtér, lovarda
Internet-hozzáférés a hallgatók számára
az Egyetem teljest területén WIFIN keresztül, kollégiumi szobákban vezetékes
Kollégium
2 ágyas szobák
Kollégium-díj: 22.000,- Ft/hó/fő
Egyéb lehetőségek menza,
sportolási lehetőség,
csónakázó tó,
park,
szakkönyvtár,
olvasóterem