Néhány fontos információ az intézményről

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara a Rendőrtiszti Főiskola jogutóda 2012. január 1-től.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar a Rendőrség, a Büntetés-végrehajtási Szervezet, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a magánbiztonsági és az önkormányzati rendészeti szféra különböző területein meghatározott szakirányú felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök betöltéséhez szükséges képzést biztosítja.

A 2016/2017 tanévtől a rendészeti képzésekre nappali munkarendre felvett hallgatók már "tisztjelölti" jogállásban tanulnak. 2022. augusztus 1-től a jogállás rendvédelmi tisztjelöltre módosul, amely az ilyen jogállásban tanuló hallgatók számára tanulmányi idejük alatt magasabb juttatásokat jelent. 2020-tól a nappali munkarendes képzésre fogadunk a rendőrség hivatásos tiszthelyettesi állományából 3 éves alapképzésre hallgatókat a bűnügyi igazgatási szak bűnügyi nyomozó, illetve a rendészeti igazgatási szak határrendészeti, valamint közrendvédelmi szakirányára. A "polgári" hallgatók a legtöbb esetben költségtérítéses formában vesznek részt a képzésben. Az I. évfolyamos tisztjelölt hallgatók a tanulmányaikat a felsőbb évfolyamoktól eltérően augusztus 20-a körül már megkezdik, számukra a beiratkozás napjától kezdődően az első tanév végéig a térítésmentes kollégiumi elhelyezés igénybevétele - a képzési napnak nem minősülő napok kivételével - kötelező. Ebben az időszakban térítésmentesen napi háromszori étkezésre jogosultak. Másod-, harmad-, negyed évfolyamon a tisztjelöltek a képzési napokon térítésmentes ebéd igénybevételére jogosultak és térítés ellenében a kollégium kapacitásának függvényében igényelhetnek elhelyezést.

A hallgatók a karon a rendészeti szervek által biztosított formaruhát viselik, és az ott megkövetelt alaki és formai követelmények szerint élnek. A nappali munkarendes „ösztöndíjas” hallgatókkal tanulmányi idejükre a rendvédelmi szervek ösztöndíjszerződést kötnek, a rendvédelmi szervek hivatásos állományában lévő, ún. "kettős jogállású" hallgatók folyamatosan illetményben részesülnek.

Hallgatói létszám

A Kar hallgatói létszáma összesen: 2101 fő

Nappali munkarendben: 646 fő,
Levelező munkarendben: 1455 fő

Alapképzés: 1376 fő
Mesterképzés: 282 fő
Szakirányú továbbképzés: 443 fő
Doktori képzés: 46 fő levelező-, 8 fő nappali munkarend.

Az oktatási egységek száma: 1 intézet, 1 lektorátus, 18 önálló tanszék, 5 Katasztrófavédelmi Intézethez tartozó tanszék,
2 Nemzetbiztonsági Intézethez tartozó tanszék
Az oktatók száma  
158 fő
A szakok száma 7 BA-szak 27 szakiránnyal, 3 specializációval
5 MA-szak 2 szakiránnyal, 8 specializációval
7 szakirányú továbbképzési szak
A hallgatói teljesítmény mérésének formái: gyakorlati jegy
félévközi értékelés
beszámoló
kollokvium
szigorlat
záróvizsga
Heti átlagos óraszám, kötelező elfoglaltság: 35-40 óra, valamint
3 éves képzésben az I. és a II. tanév befejezése után: 4-4 hetes, a 6. félévben 2 hetes szakmai gyakorlat.
4 éves képzésben az I., II. és III. tanév befejezése után: 4-4 hetes, a 8. félévben 2 hetes szakmai gyakorlat
Alapképzés bemeneti követelménye a nyílt
beiskolázású nappali munkarendes szakirányokon
  • legalább egy tárgyból emelt szintű érettségi,
  • az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán, szerb-horvát, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Az oklevél megszerzésének sajátos feltételei:

az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán, szerb-horvát, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Polgári nemzetbiztonsági alapszakon egy élő idegennyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Az oktatás színhelyei: az Egyetem területe és objektumai
Nyelvoktatás van
A képzést segítő technikai feltételek nyelvi labor, számítástechnikai labor, kriminalisztikai labor, szakkabinetek, uszoda, kondicionáló terem, akadálypálya, fedett és szabadtéri sportlétesítmények, uszoda, lőtér, lovarda
Internet-hozzáférés a hallgatók számára

az Egyetem teljes területén WIFI-n keresztül, kollégiumi szobákban vezetékes

Kollégium
2 ágyas szobák
Kollégium-díj: 22.000,- Ft/hó/fő
Egyéb lehetőségek

menza,
sportolási lehetőség,
úszás,
lovaglás,
vívás
csónakázó tó,
park,
szakkönyvtár,
olvasóterem