NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Sajtókapcsolat

Sajtó- és kommunikációs felelős

dr. Deák József r. alezredes
adjunktus

Telefon: +36-1-432-9000/19-198
Mellék: 19-198
E-mail: deak.jozsef@uni-nke.hu
Oktatási Központ II. emelet 249.
 
Dr. Nagy-Tóth Nikolett Ágnes r. alezredes
kollégiumvezető, adjunktus
 
Telefon: +36-1-432-9000 / 19-345
Mellék: 19-345
E-mail cím: Toth.Nikolett@uni-nke.hu
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium, 131.
 
Facebook oldal
 
Deák-Baksai Éva

igazgatási főreferens
 
Telefon: +36-1-432-9000 / 19-183
Mellék: 19-183
E-mail cím: baksai.eva@uni-nke.hu
Oktatási Központ III. emelet 344.

Tájékoztatás, társadalmi kapcsolatok

A Rendészettudományi Kar működésének fontos követelménye és meghatározó eleme a nyilvánosság. A jogszabályi előírásoknak és a fenntartó rendelkezéseinek megfelelően biztosítjuk  az intézmény nyilvánosságát és differenciált belső tájékoztatást adunk az egyetemi polgároknak.

A belső kommunikáció eszközei:

  • intézményi belső médiumok megjelenései (újság, honlapok, intranet)
  • kihelyezett beltéri médiumok (belső táblák, kijelzők, poszterek, belső bannerek)
  • események (vezetői fórumok, vezetői látogatások, szakmai workshopok, konferenciák, protokolláris rendezvények);
  • Belső kampányok (játék, naptár, versenyek, dolgozóknak meghirdetett önkéntes pályázatok)
  • direkt marketing (levelezőlisták, belső hírlevelek).

Kommunikációs tevékenységében az RTK megfelelő hangsúlyt helyez arra, hogy ismertté tegye a képzés sajátosságait, bemutassa az intézmény arculatát, és egységes képpel jelenjen meg a közvélemény előtt. Külön rovatunk van az egyetemi lapban, a havonta megjelenő Bonum Publicumban. Folyamatosan jelentetünk meg kiadványokat, amely egyrészt bemutatja a Kar működését, tevékenységét, másrészt a Rendészettudományi Karon oktatott tudományterületekről ad tájékoztatást.

Folyamatosan kapcsolatot tartunk a nyomtatott és az elektronikus sajtó képviselőivel, valamint a rendvédelmi szervek kommunikációs területen dolgozó munkatársaival. A tudósítók állandó vendégei a tudományos konferenciáknak, kari ünnepségeknek, az oktatók rendszeresen szerepelnek szakértőként a különböző médiumokban. A kar rendszeres résztvevője a felsőoktatási szakkiállításoknak.

Az oktatók − a külső lehetőségek mellett − saját periodikáinkban is (Magyar Rendészet) publikálják tudományos igényű cikkeiket, tanulmányaikat.

Az RTK konferenciáira és más rendezvényeire rendszeresen meghívjuk a hazai és a külföldi együttműködő partnereket, sőt, számos alkalommal közösen szervezzük a rendezvényeket.

A Rendőrtiszti Főiskola és Rendészettudományi Kar Baráti Egyesülete az NKE Alumni szervezetével együttműködésben, valamint a Magyar Rendészettudományi Társaság olyan partnereink, amelyek ugyancsak hozzájárulnak a minél szélesebb körű információáramláshoz.

Az RTK több nemzetközi szervezetnek is tagja, és ebből eredően szinte folyamatosan fogadja a külföldi vendégeket. Örvendetes, hogy a külföldi látogatások alkalmával az RTK-ról szóló információk, tudósítások is megjelennek a fogadó országban, ami növeli külföldi ismertségét.

Tagja vagyunk az International Police Association-nak (IPA) és keretszerződéses partnerei a CEPOL-nak, amelynek révén még több hírcsatornán és információs adatbázison keresztül értesülhetnek intézményünkről a külföldi érdeklődők.