NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Kriminálpszichológiai Kutatóműhely

Rövid történet: A Kutatóműhely 2016-ban alakult KÖFOP támogatás igénybevételével, és a bűnügyi profilalkotás, kihallgatáslélektan, és intézkedéslélektan témakörében folytatott kutatómunkát, ugyanakkor tananyag-fejlesztési tevékenységet is végzett. Az újjászerveződött kutatóműhely 2019-ben kezdte meg tevékenységét, amely a kutatómunkára összpontosít.

Kutatási terület. A Kutatóműhely tudományos érdeklődésének középpontjában a bűnözői tipizálás, a bűnözői profilalkotás, és a bűnismétlési kockázatfelmérés áll, amit multidiszciplináris megközelítésben tanulmányoz. Fő kutatási módszerei a mesterséges intelligencia, biológia, pszichológia, pszichiátria, valamint a bűnelemzés tárgykörébe tartoznak.

Kutatási témák. (1) Mesterséges intelligencia és profilalkotás; (2) Fiatalkorú bűnelkövetők pszichológiai és pszichiátriai tipizálása; (3) Szexuális bűnelkövetők tipizálása és kockázatelemzése; (4) Intézkedés lélektan.

Általános célok: (1) Új ismeretek szerzése és publikálása nemzetközi folyóiratokban olyan empirikus kutatások által, amelyeket a Kutatóműhely a fent megnevezett témakörökben és módszerekkel folytat. (2) Magyar nyelvű összefoglaló tudományos cikkek publikálása, amelyek révén tájékoztatják a hazai szakembereket a Kutatóműhely saját, és a hasonló kutatások legújabb nemzetközi eredményeiről. (3) Részvétel olyan új rendészeti módszerek és eljárások kidolgozásában. E harmadik célkitűzést a rendészeti szakemberek bevonásával, és velük együttműködésben végzik majd.

A kutatóműhely vezetője: Dr. Haller József, egyetemi tanár, az MTA doktora

A kutatóműhely tagjai:

Baráth Noémi Emőke szociológus, kriminológus

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 218.
E-mail: barath.noemi.emoke@uni-nke.hu

Dr. Bellavics Mária Zsóka pszichiáter

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 218.
E-mail: bellavics.maria.zsoka@uni-nke.hu

Lohner Klaudia kriminológus, bűnügyi elemző

1083 Budapest, Üllői út 82.   
Oktatási Központ II. emelet 218.
E-mail: lohner.klaudia@uni-nke.hu

Hermann Zsombor pszichológus, viselkedéselemző
1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 223.
E-mail: hermann.zsombor@uni-nke.hu