NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Szent György Szakkollégium bemutatása

A Szent György Szakkollégium a rendészet-tudományok területén a legelső szakkollégiumi formában működő elitképző műhely.

A „Sárkányölő” Szent Györgyként is emlegetett római kori katonára és egyben mártírra nem véletlenül esett a névválasztás. Szimbolikája kifejezi a rendvédelem mindenkori célját: a rossz és gonosz legyőzését, bármilyen formában is legyen jelen világunkban.

A Szakkollégium fő tevékenységét a bűnügyi tudományok, mint a kriminalisztika, kriminológia és büntetőjog, továbbá a társadalomtudományok rendvédelemhez erősen kapcsolódó ágazatainak, így a szociológiának és a pszichológiának művelése alkotja. Ez megnyilvánul publikációk és plakátok készítésében, tanulmányi versenyek, vetélkedők, konferenciák és workshopok szervezésében, s több tudományos kutatóműhely is várja a tagokat. Emellett jelentős a szakkollégium közösségépítő jellege: sporteseményeken, főzőversenyeken veszünk részt együtt, és csapatépítő tréningeket szervezünk.

A Szent György Szakkollégium vezetése és hallgatói szeretettel várják a Rendészettudományi Kar azon nappali és levelező tagozatos hallgatóit, akik szeretnének a kötelezően elsajátítandó tananyagon felül olyan speciális szakmai ismeretekkel és kibővített személyes kapcsolatokkal is rendelkezni, amelyek lehetővé teszik, hogy a szakmai feladataikat magasabb színvonalon láthassák el.

A Szent György Szakkollégium vezetősége

 

Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, professor emeritus – Elnök

 

Dr. Horgos Lívia adjunktus, PhD – igazgató

 

dr. Bogotyán Róbert Lajos bv. ezredes – igazgatóhelyettes, jogi igazgató – Büntetés-végrehajtási Szakmai Műhely vezetője

 

Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, PhD – Kiber Szakmai Műhely vezetője

 

Dr. Fantoly Zsanett egyetemi tanár Büntető-eljárásjogi Tanszék tanszékvezető – Büntető-eljárásjogi Szakmai Műhely vezetője

 

Dr. Anti Csaba László r. alezredes, mesteroktató - Kriminalisztikai Szakmai Műhely vezetője

 

Németh Gábor r. alezredes, tanársegéd - Határrendészeti Szakmai Műhely vezetője

 

Ardelean Inez r. tisztjelölt - Hallgatói Igazgató

 

Radó Anett r. tisztjelölt - Hallgatói igazgatóhelyettes

 

Szexer Róbert r. törzsőrmester - Hallgatói igazgatóhelyettes

 

Zsilák Balázs Zoltán r. tisztjelölt - Kommunikációs Bizottság vezetője

 

Gombos Lili r. tisztjelölt - Programszervező Bizottság vezetője

 

Őrlös Sándor r. tisztjelölt - Gazdasági és Pályázati Bizottság vezetője

 

Csikós Réka r. tisztjelölt - Személyügyi Bizottság vezetője

 

 

Pártoló tagság:

Európai Jogi Központ

 

Kapcspolat: 

rtk.szgyszk@uni-nke.hu