NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Nemzetközi szakmai szervezetek

AEPC: Association of European Police College

Az NKE RTK jogelőd intézménye – felvételre történő jelentkezését követően - 2003. június 4-én lett tagja az 1995-ben megalakult, és jelenleg 42 tagország 48 rendőrképző intézményét számláló Európai Rendőrtiszti Főiskolák Szövetségének.

Magyarországról a Nemzetközi Oktatási Központ 2009-ben szintén tagintézménnyé vált.

A Szervezet tagjainak sorába az a magasabb rendfokozatú/vezető beosztású rendőrtiszteket képző intézmény jelentkezhet, amely olyan európai országban található, amely 1950. november 4-én Rómában aláírta az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményt.

A szervezet célja a rendőrképzés korszerű nemzetközi trendjeinek és kapcsolódási pontjainak meghatározása, a tagországok képzési központjainak, illetve a nemzetközi rendőri együttműködésnek a szakmai támogatása.

A szervezet évente 2 alkalommal tart konferenciát és Vezetőtestületi Értekezletet.

2017-ben Dr. Kovács Gábor r. dandártábornokot, oktatási rektorhelyettest alelnökké választották a szervezetben, 2021-ben újraválasztották, mint az RTK dékánját.

A legutóbbi konferencia és vezetőtestületi ülés Budapesten volt megtartva a Ludovika Campuson 2021. szeptember 1-4. között.

 

CEPOL: European Union Agency for Law Enforcement Training

Az Európai Unióhoz történt csatlakozással automatikus Magyarország tagsága az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségének intézményében, amely az EU egyik ügynökségeként és az európai uniós rendőrtiszti főiskolák hálózataként szakmai képzést biztosít a rendőrtisztek számára.

Fő tevékenységi körei

 • Szakmai kurzuson történő részvétel. A CEPOL a szakmai továbbképző kurzusainak egy részét a tagországok javaslatai alapján állítja össze, és a tagországok pályázhatnak a megrendezés jogáért. 2015-ben az NKE elnyerte a gyűlölet bűncselekmények kurzus megrendezésének jogát, amelyet a CEPOL Magyar Nemzeti Irodával (Nemzetközi oktatási Központ), szervezett, akik a logisztikát biztosították.
 • Éves rendészettudományi konferencia, amelyet 2016 és 2017 között az NKE-vel közös szervezésben a Ludovikán rendezett a CEPOL. A témák többek között a ’Globális trendek a rendőrképzésben’ volt, és 5 kontinens több mint 200 résztvevőjével sikeresen zajlott.
 • Szakmai csereprogram. Ezen program keretében számos oktatónk járt már 5 napos tanulmányúton EU tagállamban, ahonnan a Karra látogató cserepartnert fogadott. Más magyar rendészeti szerv is elhozza hozzánk a külföldi csereprogram vendégét 1 napos intézménylátogatásra.
 • Szakmai, web alapú szemináriumok, ún. webináriumok. Nagyon népszerű és költségkímélő megoldás, szakmai megbeszélés, előadás, vita lehetőségét biztosítja egyszerűen, az otthoni/munkahelyi számítógép mellől.
 • CEPOL European Joint Master Programme ’Policing in Europe’ (Európai Közös Mesterképzési Program ’Európai rendészet’ címmel,
 • Kutatási kérdésekkel történő megkeresések az EU tagországaiból,
 • Munkacsoportok működtetése.

 

FRONTEX: European Border and Coast Guard Agency

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara 2017-ben tagja lett a FRONTEX Partner Akadémiák Hálózatának. A hálózat 23 ország 34 rendvédelmi oktatási intézményét egyesíti, és az a célja, hogy egy platformot biztosítson a határ- és partvédelmi kérdések megvitatására, az azokkal kapcsolatos tudástranszferre, egységes oktatási gyakorlat kialakítására. Hazánkból a Rendészettudományi Karon kívül még a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium is csatlakozott a hálózathoz.

Otthont adunk képzéseknek, szakértőket küldünk a munkacsoportokba.

 

ILEA: International Law Enforcement Academy (Nemzetközi Rendészeti Akadémia)

Az ILEA működéséhez szükséges feltételeket 1999. július 1-től az akkor BM, majd IRM, illetve jelenleg az ORFK alárendeltségébe tartozó Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) biztosítja.

A volt szocialista országok középvezetői rendőr állományának szerveznek továbbképzéseket az FBI Akadémia segítségével. Évente 5 nagykurzust (2 hónap) és több rövid kurzust (1-2 hét) szerveznek a legaktuálisabb rendészeti témákkal.

Fő célcsoport a Szovjetunió utódállamai és a balkáni országok. Magyarország minden kurzusra küldhet résztvevőt.

 

INTERPA: The International Association of Police Academies, Rendőr Akadémiák Nemzetközi Szövetsége

A Rendőr Akadémiák Nemzetközi Szövetsége egy török alapítású globális szervezet, amely a rendőr akadémiák és az azokkal azonos tevékenységet végző intézmények rendőri képzésben való együttműködéséért jött létre. A Török Nemzeti Rendőr Akadémia kezdeményezésére alakult 2011. július 2-án 22 ország 24 rendőr akadémiája és egyéb képzési intézménye részvételével. Az INTERPA megalakulásának célja egy olyan kommunikációs és együttműködési platform létrehozása volt a rendészeti képzést nyújtó intézmények számára, amely globális szinten javítja a rendészeti oktatás és képzés hatékonyságát és eredményességét. A szervezet törekszik a rendészeti képzések kapacitásának növelésére, illetve a rendészeti képzések színvonalának emelésére, összhangban a nemzetközi joggal és az emberi jogi követelményekkel az egész világon. Az INTERPA jelenleg 76 taggal rendelkezik 59 különböző országból. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának felvételét 2020 decemberében szavazta meg a Közgyűlés. A pandémia miatt csak 2021. november 12-én lett aláírva a csatlakozási dokumentum Antalyaban.

 

KERA: Közép-európai Rendőrakadémia (MEPA)

A Közép-európai Rendőrakadémia – KERA (Mitteleuropäische Polizeiakademie – MEPA) közös vonásokkal, történelmi, társadalmi, kulturális és vallási fejlődéssel rendelkező közép-európai országok regionális rendészeti továbbképzési együttműködése.

Alapításának éve: 1992.

Célja: közös továbbképzésekkel elősegíteni, támogatni a gyakorlati nemzetközi rendészeti együttműködést, a szervezett és a határon átnyúló bűnözés elleni tevékenységben.

Tagországai:

Ausztria, Magyarország – mint alapítók –, Csehország, Németország, Svájc, Szlovákia és Szlovénia.

Munkanyelve: német

Az akadémia célcsoportja a tagországok hivatásos állományú, elsősorban szervezett bűnözéssel, határon átnyúló bűnözéssel vagy a tagországok számára releváns, "súlyos" bűncselekmények nyomozásával foglalkozó rendőri/határrendészeti feladatokat ellátó, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, lehetőleg 40 év alatti, felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkező, középvezetői szinten tevékenykedő, vagy oda tervezett munkatársai, akik a nemzetközi gyakorlati együttműködésre alkalmasak, kommunikációs és kapcsolatteremtő készségük megfelelő.

A KERA az alábbi formákban kínál továbbképzési lehetőségeket a résztvevő országok rendőrségei és határrendészeti feladatokat ellátó hivatásos állományú tagjai számára:

1. Bűnügyes tanfolyam (német)

 • képzési idő: 7 hét + a magyar hallgatók felkészítése 8 hét 
 • célcsoport: elsősorban szervezett bűnözéssel, gazdaságvédelemmel foglalkozó szakemberek;  

2. Speciális (korábban integrált határbiztonsági) tanfolyam (német)

 • képzési idő:  4 hét + felkészítés 3 hét
 • célcsoport:  a rendőrségek határrendészeti feladatokat ellátó szakemberei

3. Szervezett bűnözés elleni tanfolyam (angol)

 • képzési idő:  4 hét + felkészítés 3 hét
 • célcsoport: szervezett bűnözés elleni fellépés területén tevékenykedő rendőrök

4. Nemzetközi szakszemináriumok Magyarországon és a többi tagországban

 • képzési idő:  3-5 nap 
 • célcsoport:  a szemináriumi téma rendészeti szakemberei  

5. Szakmai hospitáció az adott szakterületnek megfelelő külföldi szolgálati helyen (1 hét)

6. Nyelvi hospitáció német nyelvterületen (max. 2 hét)

7. Nyelvtanfolyamok:

 • nyelvvizsgára felkészítő:
  • képzési idő: 500-550 órás 
  • kezdés: minden februárban és szeptemberben 
  • szintek: közép- és felsőfokú  
 • szaknyelvi szintentartó:
  • képzési idő: 4 hetes 
  • szintek: közép- és felsőfok

 

A Közép-európai Rendőrakadémia tagországaiban működő nemzeti irodák – Magyarországon a BM Nemzetközi Oktatási Központban osztály jogállással működő, KERA Magyar Nemzeti Iroda – hajtják végre a tagországi rendészeti szervek igényei alapján a KERA Kuratórium által előkészített és koordinált, majd a KERA Elnöksége által jóváhagyott éves továbbképzési feladatokat. 

A KERA-val már korábban, az NKE RTK jogelőd intézményével-, valamint a jelenlegi Rendészettudományi Karral is gyümölcsöző kapcsolatot ápol.

Évente többször, akár 5-6 alkalommal hirdet szakmai jellegű-, vagy nyelvi tanfolyamot a Közép-európai Rendőrakadémia németül jól beszélő, vagy nyelvtanfolyamon részt venni kívánó RTK oktatói állománya részére.